Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Nový článok - Znovu medzi Slovákmi na Zlatom Pobreží

Vážené dámy a páni,

dovoľujem si poslať Vám link na nový článok na portáli Slova z Britskej Kolumbie, Znovu medzi Slovákmi na Zlatom Pobreží - http://sk-bc.ca/node/7777, ktorého autorom je pán Paul Stacho.

Jozef Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/