Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Šťastlivý Nový Rok 2010

Pokoj v srdci, úsmev na tvári a láska v skutkoch nech vás sprevádza pri vianočnom stole i počas celého roku 2010.

To všetkým návštevníkom nášho portálu, čitateľom časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, rodine, priateľom a známym želáJožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/