Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

III.2.10 Z básnickej tvorby Henriety

Velka noc

Nový koniec
a nový začiatok,
nová radosť,
nový život,
nová láska,
nové manželstvo,
nové zdravie
nová Jar,
nové slnko
a nová nádej,
čo sa volá
Nový Jeruzalem.

Bez Teba

Sedela na lavičke a jemný vetrík pohládzal jej vlasy.
Duša vo vytŕžení hladala pokoj z neba.
Slnko sa smialo a lúčmi lásky zohrievalo moju dušu v dlani.
Pane, daj mi silu, prosím Ťa,
Lebo bez Teba niet leta, iba zima a chlad sa tiahne pod nechty.
Bez teba niet chleba, iba prázdna púšť .
Bez Teba niet neba iba závisť a pýcha usídlia sa v srdci.
Prituľ si nás na hrudi a neopusť nás,
Veď Ty sám vieš,ze sme Tvoj prach, ktorý nič nezmôže.

Stvoriteľ.

Plakala duša za Láskou, kde ideš Pán môj?
Pripraviť miesto pre Teba, ked prídeš domov.
Utíš Pane moju bolavú dušu, ako v búrke na mori pláva moja loď.
Prituľ ma na svojom srdci, strach a neistota obchádza ma.
Pohlaď ma po líci a usmej sa na mňa
Pokojom naplní sa duša sama.
Vánok pofukuje a listie spieva
O láske medzi Stvoriteľom a prachom z neba.

Iba Ty

Iba Ty mi dávaš pokoj do srdca,
Iba Ty stojíš pri mne, keď ma kritizujú ľudia a samota.
Iba Ty mi ponúkaš náručie v tichu tmy.
Iba Ty plačeš so mnou v hľbke duše a posielaš dúhu.
Iba Ty v posvätnom Tichu pred oltárom vidíš moju pravú tvár.
Iba Ty mi ponúkaš večný život a si dôvod prečo mám silu ešte vstať .
Iba Ty ma prituľ na hruď, kde počujem biť Božske srdce
a takto chcem zostať prenesená do neba.

Nádej

Tma zatriasla zemou a opona sa roztrhla na dve,
Plačúce ženy a vojaci cítili sa na dne.
Ukrižovaný Ježiš sklonil hlavu
A odovzdal Ducha Otcovi.
Je Dokonané!
Matka držala Nádej v náručí a zavrela oči.
Vo svojej pamäti videla Jeho Narodenie v Betleheme.
Po troch dňoch ženy bežali a bláznivá radosť zaplavila ich srdcia.
On žije, naša Nádej, Život a Pravda!
Jeziš prišiel a povedal: Nebojte sa.
Ja som s vami až do skončenia sveta!
Čo nám smrtelníkom a prachu zeme ešte počut treba?

Henrieta Vyžinkár

Play slots online for real money https://onlineslots.money/