Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Príbehy z nášho poľa

Pokracovanie z minulého čísla

Naše pole ožilo. K novému životu ho prebúdzala jar, teplé chinookové vetry rýchle odstránili zbytky snehu a naše pastviny zakvitli tisíckami fialových poniklecov. Nové pokolenie sysľov sa začalo vyhrievať na slnku, žaby začali večerami kŕkať v močiari.

Lenže pole bolo živšie ako vlani najmä preto, že naše malé teliatka nemali konca-kraja v hravosti, ktorá bola znakom zdravia. Pozorovali sme ich hry najmä v podvečer, keď sme si s pohárikom vína sadli oddýchnuť na balkón, nadýchať sa dobrého čistého vzduchu a popri rozhovore mohli pozorovať tiché okolie. Bolo to milšie a zaujímavejšie, ako pozerať niektoré programy v televízii.

Zbadali sme ďaľšie rozdiely v správaní sa našich matiek- kráv. Jahoda, nie priatelská k ľuďom, bola príkladnou, starostlivou matkou pre svoje teliatko, ktoré sme nazvali Bujko. Často si ho lízala od hlavy až k päte, po kojení mu vždy vylízala papuľku a hrávala sa s ním. Keď sa ku spiacemu teliatku priblížila vrana, syseľ, alebo i malý vtáčik, rozbehla sa na ochranu k nemu, pozorovala si ho neustále.

Malina nemala podobné vlastnosti, jej teliatko Beluška, nemalo takú vzornú opateru. Mysleli sme si: „to je rozdielny charakter“. Až neskôr sme zbadali, že v lete, keď slnko začalo pripekať, sa jej objavili chrasty po tele. Zverolekár nám radil predať ju čím skôr, pretože mala údajne problém so zažívaním chlorofilu, čo nebolo možné liečiť. Lenže gazda mal Malinu rád. Bola to krotká a celkom prítuľná krava. Vyštudovaný chemik a biológ, hľadal pomoc. Namiešal liečivú masť, ktorá mala čiernu farbu a ponatieral jej všetky boľavé miesta i cecky.

Keď na Belušku prišiel hlad, hodila sa Maline na vemená a sala, sala, ale keď mliečko nešlo, búchala čieľkom do vemena, aby sa jej ďaľšie uvoľnilo. Keď nakoniec vyšla odtiaľ spokojná a podišla k Maline, aby jej papuľku oblízala, vlastná matka stála ako skamenelá a dlho sa prizerala, či je to jej vlastné dieťa, čo ju salo? Beluška mala hlavu čiernu od liečivej masti, aj Jahoda i jej teliatko podišli bližšie a dlho sa na ňu nechápavo prizerali.

Malina chradla. Masť nepomáhala. V jeseni už bola chudá, ledva sa hýbala. Jedno ráno, pred odchodom do práce, pozerám po poli a vidím: Malina stojí nehybne v poli a okolo nej z jednej i druhej strany ju strážia dva kojoti. Čakali na moment, kedy si ľahne alebo padne, čakali na bohaté raňajky. V tom sme im zabránili, zahnali sme ju do maštaľky. Mysleli sme si, že sú to jej posledné chvíle, že je bezvládna, lenže dala nám zabrať, kým sme ju tam dostali! O pár dní ju sused odviezol do bitúnku. Ako by tušila, čo ju čaká, lúčila sa so svojou Beluškou srdcervúcim bľakom, ktorý sa niesol okolím, kým nezašli za kopec.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/