Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

slovenskezahranicie (dot) skPred 3 rokmi, 10. a 11. novembra 2011 som sa zúčastnil pracovného seminára v Bratislave, na Bôriku, ktorý organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (USZZ). Seminár niesol názov „Slovenské prepojenie 2011 – Slovak Connection 2011“.Jedným z cieľov seminára, ako nás informoval vtedajší predseda USZZ JUDr. Milan Vetrák, PhD, bola diskusia k obsahovému a technickému zameraniu nového portálu ÚSŽZ s pracovným názvom „Slovenské zahraničie“.

Každý z domácich a zahraničných Slovákov, kto vo svojej réžii prevádzkoval webové stránky alebo portál určený pre slovenské komunity žijúce v zahraničí, mal možnosť prezentovať svoje skúsenosti s tvorbou a prevádzkou webového portálu. Rovnako ako iní, aj ja som využil túto možnosť a informoval som zúčastnených o časopise Slovo z Britskej Kolumbie a webovom portáli slovenských komunít v Britskej Kolumbii www.sk-bc.ca

Seminár, podľa môjho názoru bol plodný a jeho účastníci sa rozchádzali domov s prísľubom pomoci pri tvorbe obsahu nového portálu hneď po jeho spustení, ktoré sa uskutočnilo začiatkom r. 2012.Po voľbách r.2012 sa problematika portálu www.slovenskezahranicie.org dostala do úzadia, pretože predseda USZZ, pán Vetrák, bol odvolaný z tohoto postu, napriek tomu, že prebiehal iba 2.rok jeho 5-ročného mandátu. Nevedel som presne, čo sa udialo, ale článok v denníku SME zo dňa 22. 8. 2012 a informáciu, ktorú vydala 30.8. 2012 tlačová agentúra SITA a denník SME ju prevzal, sa snažili nájsť “previnenia” pána Vetráka.

Článok z 22.augusta 2012 je možné si prečítať na http://www.sme.sk/c/6505569/matovic-si-asistenta-nepreveril-teraz-pochyb..., ale uvádzame ho i na tomto mieste:

Matovič si asistenta nepreveril, teraz pochybuje

Bývalý šéf krajanského úradu Milan Vetrák bude OĽaNO vysvetľovať, ako míňal štátne peniaze.

BRATISLAVA. Poslancom okolo Igora Matoviča radí právnik Milan Vetrák, ktorý ako šéf Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí uzavrel viaceré sporné zákazky za desaťtisíce eur. Zo štátnych peňazí napríklad sponzoroval jachtu, na ktorej sa z Malorky doJuhoafrickej republiky plavil polovičný Slovák Marco Nannini. Týždenník Plus 7 dní v januári upozornil, že 9800 eur dal Vetrák za to, že na lodi bolo logo úradu so slovenskou vlajkou a krajanom v zahraničí odviezla učebnice a propagačné materiály.


Štát mu vypláca 1400 eur

Poslanecký klub OĽaNO si vybral Vetráka do poradného tímu, aby pomáhal s prípravou zákonov. Matovič, Igor Hraško a Branislav Škripek si ho potom vybrali za poslaneckého asistenta. Od štátu podľa zmlúv berie 1400 eur mesačne. Igor Matovič tvrdí, že iba pred troma týždňami natrafil na správu, že kontrolóri Úradu vlády zistili pochybenia v zmluvách z Vetrákových čias.

„Požiadal som ho, aby klubu prišiel vysvetliť, či s peniazmi nakladal nehospodárne. Ak nás nepresvedčí, ukončíme s ním spoluprácu,“ vraví Matovič. Klub sa zíde v septembri. Vetrák odmieta, že by šafáril, pripúšťa len formálne nedostatky. „Všetko bolo transparentné, závažné nedostatky neboli.“ Ficova vláda ho z funkcie odvolala v máji.

Ocenili, že je právnik

Hraško v utorok reagoval, že Vetráka odporúčal jeho poslanecký kolega Miroslav Kadúc ako renomovaného právnika. „Nemal som dôvod ho spochybňovať,“ hovorí. „Právnik, ktorý už v minulosti pôsobil na Úrade vlády ako právny poradca a ako spravodajca Európskej centrálnej banky na Slovensku sa javil ako dobrá voľba,“ povedal Škripek. Hovorí, že rešpektuje prezumpciu neviny.

Médiá v minulosti písali aj o internetovej stránke slovenskezahranicie.sk, za ktorú Vetrák zaplatil 34¬tisíc eur. Vytvárala ju firma Creativ Line, ktorá bola prepojená na Vetrákovho poradcu Martina Hakela. Články spracovával ďalší Vetrákov poradca Imrich Fuhl. Creativ Line získala aj ďalšie zákazky na propagáciu úradu.


Informáciu vydanú agentúrou SITA a publikovanú v denníku SME si môžete prečítať na http://www.sme.sk/c/6514904/web-o-zahranicnych-slovakoch-bol-predrazeny...., Ale, ako v predošlom prípade, úvádzame ju aj na tomto mieste:

Web o zahraničných Slovákoch bol predražený

Úrad platil za preklady textov z angličtiny do slovenčiny niekoľkonásobne viac, než je ich cena.

BRATISLAVA. Webová stránka o Slovákoch žijúcich v zahraničí www.slovenskezahranicie.sk, ktorú nechal z peňazí daňových poplatníkov vytvoriť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), bola predražená. Potvrdila to kontrola Úradu vlády SR, ktorá si posvietila na hospodárenie úradu. ÚSŽZ za preklady textov z angličtiny do slovenčiny platil niekoľkonásobne viac, než je ich cena.


"Všetky zmluvy, v ktorých kontrolná skupina zistila nehospodárnosť pri používaní verejných prostriedkov, sú podpísané vtedajším štatutárom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí," povedal agentúre SITA hovorca ÚSŽZ Ľudovít Pomichal. Krajanskému úradu až do mája tohto roka šéfoval Milan Vetrák.

Takmer 60 eur za normostranu

Úrad pod jeho vedením zaplatil za preklady zo slovenského do anglického jazyka, ktoré boli uverejnené na portáli, odmenu 9 800 eur za dvesto preložených normostrán, teda 49 eur za jednu normostranu. Spolu s DPH dostal človek, ktorý texty prekladal, 11 760 eur, teda 58,80 eur za normostranu. "Podľa prieskumu kontrolnej skupiny je možné zabezpečiť preklad úradného textu jednej normostrany od 12,00 do 23,00 eur," tvrdí Pomichal.

Zmluva o zabezpečení prekladu mala aj iné nedostatky. ÚSŽZ sa zaviazal za preklady zaplatiť odmenu 9 800 eur, faktúru však vystavil na sumu 11 760 eur. "Tým, že kontrolovaný subjekt, teda ÚSŽZ, uhradil faktúru vo výške 11 760 eur, pričom v článku Príkaznej zmluvy je uvedená odmena 9 800 eur, došlo k porušeniu finančnej disciplíny," dodal hovorca. Ďalším nedostatkom bolo, že preberací protokol k zmluve bol vystavený ešte pred dňom účinnosti zmluvy, čím bol podľa Pomichala porušený zákon.

Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR objavila na krajanskom úrade okrem zmluvy týkajúcej sa internetového portálu ešte deväť ďalších, ktoré neefektívne zaťažujú rozpočet. "Ďalšie kroky súvisiace s platnosťou či zrušením zmlúv ÚSŽZ zvažuje po posúdení odborníkmi," poznamenal Pomichal. Nevylúčil ani, že za pochybenia bude vyvodená osobná zodpovednosť.

Bývalý šéf krajanského úradu Milan Vetrák, za ktorého sa podľa kontroly Úradu vlády SR nevýhodné zmluvy podpisovali, všetky obvinenia odmieta. "Finančná kontrola ÚV SR nezistila žiadne závažné pochybenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) počas môjho funkčného obdobia," povedal agentúre SITA. Tvrdí, že niektoré zmluvy, na ktorých je jeho podpis, majú iba formálne nedostatky.

Nevýhodné zmluvy

Zmluvy, ktoré kontrola vyhodnotila ako nevýhodné, sa napríklad týkali spustenia portálu úradu, ale aj organizačného a technického zabezpečenia účasti súborov na podujatí Krajanská nedeľa. Pochybné sú podľa kontroly aj zmluvy, ktoré sa týkali propagácie ÚSŽZ na podujatí Global Ocean Race 2011/212, spolupráce pri príležitosti kultúrneho podujatia Deň zahraničných Slovákov 2011 v Bratislave či zmluvy týkajúcej sa vytvorenia informačného portálu o živote Slovákov žijúcich v zahraničí. Nový šéf úradu Igor Furdík musí na základe výsledkov kontroly ešte v auguste prijať opatrenia, ktoré napravia nedostatky zistené finančnou kontrolou a odstránia príčiny ich vzniku. Kontrolnému orgánu tiež musí predložiť písomnú správu, ktorá bude informovať aj o tom, ktorí zamestnanci úradu sú za zmluvy zodpovední.

ÚSŽZ, ktorý patrí do pôsobnosti úradu vlády, bude od 1. septembra napojený na rozpočet rezortu diplomacie. Minister zahraničných vecí bude môcť podať návrh na vymenovanie a odvolanie predsedu ÚSŽZ. Zmeny vyplývajú z novely tzv. kompetenčného zákona.


Pán Milan Vetrák sa 2 roky snažil na rôznych fórach poukázať na to, že oba články obsahujú viaceré nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a rád by bol uviedol tieto tvrdenia na pravú mieru. Podarilo sa mu to až dnes, po viac ako 2 rokoch, kedy denník SME uverejnil jeho odpovede na oba články. Opäť, odpovede pána Vetráka môžete nájsť na http://www.sme.sk/c/7431295/odpovede-milana-vetraka-na-clanky-na-smesk.html, ale, ako v predošlých prípadoch, uvádzame ich aj na tomto mieste.

Odpoveď Milana Vetráka na článok “Matovič si asistenta nepreveril, teraz pochybuje”

Finančná kontrola nezistila žiadne závažné pochybenia.

V denníku SME bol dňa 22. 8. 2012 uverejnený článok autorky M. Mihálikovej s názvom „Matovič si asistenta nepreveril, teraz pochybuje“, ktorý obsahuje viaceré nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a preto by som rád tieto tvrdenia uviedol na pravú mieru.

ÚSŽZ neposkytol štátne prostriedky na jachtu, ale v súlade so zákonom na podporu národného povedomia a kultúrnej identity našich krajanov, ako aj na propagáciu Slovenska a ÚSŽZ, a to aj Slovákovi Marcovi Nanninimu, ktorý za pomoci krajanskej organizácie „My a Vy“ so sídlom v Taliansku a v spolupráci so slovenskými veľvyslanectvami v zahraničí zorganizoval oficiálne stretnutia s krajanmi vo viacerých štátoch a odovzdal im knihy, učebnice a propagačné materiály. Prospešnosť tejto aktivity ÚSŽZ nespochybnila ani finančná kontrola.

Webový portál „Slovenské zahraničie“ stál bez DPH 20 600 eur a v porovnaní s rovnocennými produktmi iných štátnych úradov a subjektov bol lacnejší (napr. RTVS – 138 000 eur, MZV SR – 73 730 eur, MŽP SR – 62 667 eur, MV SR – 34 760 eur), v každom prípade najlacnejší spomedzi ponúk, ktoré boli predložené v rámci prieskumu trhu. Finančná kontrola nekonštatovala, že by v tomto prípade išlo o neprimeranú cenu alebo že by zákazka bola udelená klientelisticky alebo v rozpore so zákonom, či predpismi ÚSŽZ o konflikte záujmov.

Imrich Fuhl ako člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ nemohol za svoje členstvo v tomto zbore dostať žiadnu odmenu, keďže to bolo vylúčené priamo štatútom tohto poradného zboru. Ako zástupca šéfredaktora portálu „Slovenské zahraničie“ však dostal odmenu za svoje novinárske príspevky rovnako, ako mnohí ďalší prispievatelia, či členovia redakčnej rady.

Firma Creativ line je jednou z mnohých firiem, ktoré uspeli pri udeľovaní zákaziek. Spomedzi 36 zákaziek, ktoré ÚSŽZ v roku 2011 zadával, uspela 4-krát, viackrát však bola aj neúspešná. Úspešným bol vždy len ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a splnil všetky ďalšie kritériá uvedené vo výzve, ktorá sa v súlade so zákonom zverejňovala na webovom sídle ÚSŽZ, keďže išlo o zákazky s nízkou hodnotou (do 10 000 eur).

Finančná kontrola Úradu vlády SR vo svojej správe č. 14/2012 z 30. 6. 2012 nekonštatovala žiadne závažné pochybenia v kontrolovaných zmluvách a dokumentoch (cca 150 dokumentov) uzavretých počas môjho funkčného obdobia a preto ani nevyvodila žiadne sankcie napr. v podobe pokuty alebo vrátenia štátnych prostriedkov okrem poučenia tých zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorí sa konkrétnych formálnych nedostatkov dopustili s cieľom ich vyvarovania sa v budúcnosti.

Žiadne pochybenia v tomto smere doteraz nekonštatoval ani iný relevantný orgán vrátane vlády SR v dekréte, ktorým ma odvolala z funkcie.


Odpoveď Milana Vetráka na článok Web o zahraničných Slovákoch bol predražený

Finančná kontrola nepotvrdila, že web o zahraničných Slovákoch bol predražený

V tlačovej agentúre SITA bola dňa 30. 8. 2012 uverejnená a následne denníkom SME prebratá správa s názvom „ÚV SR: Web o zahraničných Slovákoch bol predražený, potvrdila kontrola“. Táto správa je nepravdivá a poškodzuje moje dobré meno, keďže obsahuje viaceré nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce tvrdenia a preto by som rád tieto tvrdenia uviedol na pravú mieru.

Správa č. 14/2012 finančnej kontroly Úradu vlády SR z 30. 6. 2012 nepotvrdila a vo svojom kontexte dokonca vylúčila, že by bol webový portál s názvom „Slovenské zahraničie“ predražený. Ak by to bola pravda, kontrola by udelila pokutu alebo povinnosť vrátiť časť uhradenej sumy za portál späť do štátneho rozpočtu, ako tomu bolo napr. v prípade webovej stránky Slovenskej národnej galérie. Finančná kontrola však konštatovala, že: „Zistenia sú bez povinnosti vrátiť finančné prostriedky a zaplatiť sankcie.“ a webovému portálu vytkla len dva formálne nedostatky, ktoré sa týkali vedenia účtovného spisu a spôsobu vystavenia faktúry (ide o bežné nedostatky bez spôsobenia škody).

Finančná kontrola rovnako nepotvrdila, že by boli predražené akékoľvek preklady,

ktoré Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) priebežne v roku 2011 zadával. Žiadny z prekladov priamo nesúvisel s cenou za webový portál, niektoré z nich však boli použité ako príspevky pri napĺňaní jeho obsahu.

ÚSŽZ zadával priebežne počas roka preklady cez agentúru odporučenú Úradom vlády SR, ktorých cena sa pohybovala v pásme uvedenom finančnou kontrolou na informatívne účely vo svojej správe (12-23 eur bez DPH). Jedinou výnimkou bol v tomto smere webový portál „Slovenské zahraničie“, v ktorého prípade sa vedenie úradu rozhodlo pre kvalitatívne a cenovo náročnejšiu zákazku po náležitom zvážení všetkých súvisiacich okolností vrátane expresného príplatku z dôvodu časovej tiesne, pričom takéto manažérske rozhodnutie finančnou kontrolou spochybnené nebolo.

Dôvodom na zadanie kvalitatívne náročnejších kritérií tejto zákazky bola najmä skutočnosť, že tvorba webového portálu bola schválená uznesením vlády SR č. 566 z 24. augusta 2011 a príspevky v anglickom jazyku boli dlhodobou požiadavkou Slovákov žijúcich v zámorí, keďže najmä ich druhá a tretia generácia už nerozumie (dobre) po slovensky. Keďže portál sa buduje ako reprezentatívny národný portál vo vzťahu k slovenskému zahraničiu, zákazka nezahŕňala len preklad, ktorý musel byť navyše vykonaný prekladateľom-živnostníkom a nie agentúrou, ale aj terminologickú, gramatickú a štylistickú korektúru, ktorá musela byť vykonaná osobou, ktorej rodným jazykom je angličtina. Cena za takéto odborné služby sa na trhu v čase zadania zákazky pohybovala od 40 eur do 60 eur bez DPH.

Aj keď sa to niekomu môže zdať ako vysoká cena, zmluvne dohodnutá cena 49 eur bez DPH je v poriadku, keďže sa nachádza v cenovom pásme (40-60 eur bez DPH), ktoré je pre tento typ zákazky odôvodnené. Preto finančná kontrola nevyvodila a ani nemohla vyvodiť žiadne sankcie a nekonštatovala, že išlo o predražené preklady.

Teda žiadne nevýhodné zmluvy, žiadne predražené zákazky, žiadne pokuty, žiadne vrátenie peňazí ani žiadne sankcie. Len poučenie zamestnancov ÚSŽZ do budúcnosti.

Teda presný opak toho, čo sa uvádza v správe tlačovej agentúry SITA z 30. 8. 2012, ktorá je v tomto smere nepravdivá.“.


Takže, takéto je pozadie portálu www.slovenskezahranicie.sk. V súčasnosti je portál v prevádzke, je však „ponorený“ do webového portálu www.uszz.sk, kde môžete nájsť naňho linku naspodu úvodnej stránky.

Áno, portál je v prevádzke, ale nemá funkčnosť, o ktorej sme hovorili (a o ktorej sme dúfali, že ju bude mať) pred 3 rokmi na pracovnom seminári v Bratislave - zväčši si a pozri priložený obrázok.

www.slovenskeyahranicie.sk 11.november 2011">

Prečo portál nie je taký, aký sme ho navrhovali? Asi neexistuje jednoznačná odpoveď. Najpravdepodobnejšou odpoveďou sa zdá „nedostatok financií“. Je to však paušálna odpoveď, možno skrývajúca skutočné príčiny...

Čo ak hlavnou príčinou neexitencie príťažlivého portálu pre Slovákov v zahraničí s bohatou funkčnosťou je to, že vývoj portálu pre zahraničných Slovákov má na starosti organizácia, ktorej vedenie je závislé od vládnuceho politického zoskupenia? Že vládnuce politické zoskupenie sa na Slovensku mení, a teda sa mení (odvoláva a vymenuváva) aj vedenie organizácie zodpovednej pre vývoj portálu? Že chýba kontinuita koncepcie vývoja portálu? Že možno jediný “strešný” portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa ani nedá vytvoriť vzhľadom na rôznorodosť Slovákov žijúcich v zahraničí? Čo ak treba vytvoriť rôznorodú komunikačnú sieť slovenských komunít vo svete, ktoré budú spolupracovať ako rovnocenní partneri?

To sú však zatiaľ iba otázky, na ktoré treba najsť odpovede, najlepšie priamo od Slovákov a slovenských komunít žijúcich v zahraničí ...

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/