Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Ako môžem pomôcť pri vydávaní Slova z BC?

Ak chceš aj ty pomôcť pri vydávaní časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, možností je veľaTu je zoznam rubrík, do ktorých vás pozývame prispievať.

 • úvodník – spirituálna úvaha
 • príhovor – spritualno-spoločenská úvaha
 • Sponzori, inzerenti, distributori
 • Inšpirácia - inšpirujúce príbehy, zamyslenia, pohľady do budúcnosti
 • O tomto čísle - ako vzniklo, aký má obsah, kto sú prispievatelia
 • Tiráž
 • Zo slovenskej histórie za posledných 1200 rokov, o historických udalostiach slovenského národa, o slovenských historických osobnostiach
 • Čo skrýva “zaprášená krabica” - Útržky z histórie Slovákov v zahraničí
 • Spomienky na detstvo
 • Ako som emigroval - spomienky emigranta
 • Ako som začínal v novom domove - spomienky emigranta
 • Predstavujeme vám zaujímavých jedincov
 • zaujímave skupiny emigrantského života
 • Zo slovenských misií a komunít roztrúsených po svete
 • Zážitky emigrantov z cesty na Slovensko
 • Zážitky z potuliek po svete
 • Ako vyzerá moje mesto, moj terajší domov
 • Dobré rady emigrantom
 • Knihy a iné publikácie o živote zahraničných Slovákov
 • Prozaické a poetické príspevky čitateľov
 • Príspevky mladej generácie - anglická a slovenská próza a poézia
 • Z listov čitateľov
 • Zo života súčasných slovenských zahraničných komunít, hlavne kalendár udalostí uplynulých a budúcich týždňov
 • Vzácne návštevy zo Slovenska v zahraničí
 • Správy z Vlády SR, MZV SR, USZZ, z Ambasád, z konzulátov a Rodinná kronika - chcete sa pochváliť narodením nového druho- či treťo-stupňového emigranta, maturitou, promóciou, svatbou? Chcete si si spomenúť na tých, ktorí nás predišli do večnosti?
 • Našli sme na Facebook
 • Zasmejme sa alebo emigrácia je veselá
 • SU-DO-KU s tajničkou - nový druh alfabetického SU-DO-KU
 • Vyzvy, oznamy, prosby a Hľadám (prácu, ubytovanie, človeka, ...)
 • Inzeráty Slovenské “businesses” v zahraničí
 • Inzeráty Neslovenské “businesses” v zahraničí – služby pre slovenských emigrantov
 • Inzeráty “Businesses” na Slovensku – služby pre zahraničných Slovákov

Play slots online for real money https://onlineslots.money/