Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Okruhly stol k problematike slovenskeho zahranicia

Dna 9. septembra 2008 sa vo velkej zasadacke Domu novinarov v Bratislave za medzinarodnej ucasti uskutocnil: Okruhly stol "K súcasnému stavu štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahranicí" Organizatorom tohto v poradi uz 4. okruhleho stola bolo obcianske zdruzenie

ZDRUŽENIE NEZÁVISLÝCH EXPERTOV PRE OTÁZKY DEJÍN A ŽIVOTA ZAHRANICNÝCH SLOVÁKOV (ZNE)

Odborne prispevky z Australie, Kanady, Madarska, Nemecka, Slovenska a Svedska sa zaoberali sucasnym stavom slovenskeho zahranicia, s otvorenymi otazkami slovensko-slovenskych vztahov a hodnotili aj navrh "Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahranicí do roku 2015", ktoreho autorom je Urad pre Slovakov zijucich v zahranici.

V prilohe sa nachadzaju:
  • Komunike a odporucania z Okruhleho stola
  • Referaty:
  • S krajanskym pozdravom

    Dusan Klimo
    18.09.2008
    Play slots online for real money https://onlineslots.money/