Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2008-12-17: Vyšlo 5. číslo Slova - vstupujeme do 2. ročníka

Úspešne sme ukončili 1. ročník časopisu "Slovo z Britskej Kolumbie". Vydali sme 4 čísla, Zima 2007, Jar 2008, Leto 2008, Jeseň 2008. Každé čislo vyšlo v profesionálnom farebnom vydaní, na 8 stranách, v počte 1000 výtlačkov. Ak sa stanete pravidelnými odberateľmi časopisu, bude vám chodiť poštou na vašu domácu adresu za $24 (Kanada), $27 (USA) alebo za $34 (ostatné krajiny). Objednajte si náš časopis.

Vďaka patrí všetkým vám, autorom, redakčnej rade, sponzorom, predplatiteľom a tiež nášmu grafikovi, ktorý naše amatérske príspevky grafickou úpravou pozdvihol na profesionálnu úroveň. Vašou zásluhou máme za sebou úspešný 1. ročník so 4 číslami. Vďaka vám všetkým za váše zaujímavé príspevky, za váš čas, úsilie, ochotu, dobrú radu, povzbudenie, ale aj za finančnú pomoc, bez ktorej by sme si nemohli dovoliť vydávať a distribuovať Slovo z Britskej Kolumbie vo farebnej, profesionálne tlačenej podobe. Ďakujem aj vám, našim čitateľom, za vašu podporu a za šírenie dobrého slova o Slove z Britskej Kolumbie.

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie rozširujeme vo Vancouveri a v okolí tiež prostredníctvom distribútorov. Navštívte našich distribútorov a vyzdvihnite si u nich svoj výtlačok.

Vstúpili sme do 2. ročníka. 5. číslo našho časopisu (II. ročník, 1. číslo) uzrelo svetlo svetla dnes, 17. decembra, 2008. Je rozšírené z 8 na 12 strán. Môžete si ho stiahnuť v pdf formáte z tejto stránky.

Prajem vám všetkým pokojné a radostné Vianočné Sviatky. Do Nového Roku vám prajem, aby ste neprestali snívať, aby ste začali svoje sny uskutočňovať. Aby ste mali pozorné oko, ucho, srdce, aby ste chápali aké sú sny vašich detí, vašich partnerov, vášho okolia a aby ste im pomohli tieto sny aj uskutočniť.

Jožo Starosta
p.s. Napíšte nám o svojich snoch ...


Play slots online for real money https://onlineslots.money/