Vyšlo Slovo z Britskej Kolumbie, 20. číslo, Jar 2014

 

No.20 - Jar 2014 Page 1

 

Podporíš petíciu pre možnosť voliť zo zahraničia elektronicky?

Skupina Slovákov žijúcich v zahraničí rozvinula kampaň pre zavedenie možnosti zúčastniť sa volieb na Slovensku elektronicky, zo zahraničia.

Prvým krokom je petícia za zavedenie takejto možnosti. Petíciu si môžete prečítať na www.slovenskezahranicie.org Petíciu je potrebné podpísať osobne, fyzicky. Môžete tak spraviť vo farskej hale sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri.

Rovnako si môžete aj Vy vytlačiť petičný hárok, zozbierať čo najviac podpisov vo svojom okolí a petičné hárky doručiť p. Jozefovi Starostovi (kontakt: jozef.starosta@slovenskezahranicie.org)

Poďakovanie za 19. číslo všetkým autorom, sponzorom, inzerentom, čitateľom.Ďakujem
  • všetkým autorom, ktorí prispeli do 19. čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie
  • všetkým sponzorom, ktorí finančne podporili vydanie 19.čísla
  • všetkým inzerentom, ktorí uverejnili svoj inzerát v 19.čísle časopisu
  • a tiež všetkým čitateľom.

Autori článkov a dopisovatelia:
Bahnovský, Karol Bodnár, Svetlana Bártošová, Jozef Dopjera, Mária Dopjerová-Danthine, Mária Eškut, George Frajkor, Renata Francistyova, Tibor Hamza, Zuzana Herichová, Veronika Hoffmanová, Miro Igaz, iSlovak.org, František Kele, Pavol Kleban, Ivan Klinko, Nikola Kokiová, Branko Kopec, Zdenka Beranová-Křížová, Mária Kubinyi, Peter Levarský, Nora Linhart, Jessica Maros, Rudy Maroš, Viktor Neumann, Bertha Palko, Jan Shinko Jr., Slovak.ch, Paul Stacho, Jožo Starosta, Juraj Steiner, Martin Szabo, Pavol Šimončič, Lojzo Škoda, Mária Škultétyová, Andrej Štelmák, Miro Švec, Daniel Zemančík

19. vydanie Slova z BC sponzorovali:
generály sponzor - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bronzoví sponzori - Bohuznáma, individuálni sponsori Ľubo Demčák, Anna Lepore, Peter Trochan.

Svojím inzerátom v 19. čísle nás poporili: Nature Farm Market, Ashton College, Strawberry Bakery, Olga Slovak, RomanTulis.com, Dr. Viera Čarnogurský, Diana Janek, Sts. Cyril and Methodius Slovak Church.

Grafickou úpravou časopis na profesionálnu úroveň pozdvihol Daniel Behán.

Všetkým vám ďakuje redakčná rada v zložení Jožo Starosta, Paul Stacho a Daniel Behan. Vďaka.

Zimné číslo čaká aj na vaše príspevky ( www.sk-bc.ca/rubriky )

Uzávierka zimného čísla časopisu je 15.decembra 2013.

Svoje príspevky, inzeráty, oznámenia o sponzorovaní posielajte na jozo.starosta@sk-bc.ca

Ďakujem za uplynulú a aj budúcu spoluprácu.

Jožo Starosta

P.S.
Slovo z Britskej Kolumbie je neoficiálny časopis slovenských komunít žijúcich hlavne v Britskej Kolumbii v Kanade. Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci s redakčnou radou a so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru, na Slovensku. Postupne sa pridávajú aj autori z iných kútov sveta. Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka. Toto 19. číslo vyšlo s finančnou dotáciou USŽZ.

Toto i všetky predchádzajúce čísla si záujemcovia môžu prezrieť v digitálnom kiosku Slova s Britskej Kolumbii www.sk-bc.ca/citajteslovo.

Fyzický plnofarebný výtlačok si môžete vyzdvinúť
  • vo farskej hale Slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
  • v knižnici vo Vancouveri
  • v knižnici v Coquitlame
  • v čakárni dr. Viktora Neumanna
  • pri viacerých podujatiach organizovaných pre našincov vo Veľkom Vancouveri
  • tu môže byť aj meno Vašej predajne alebo kancelárie - napíšte mi na adresu jozo.starosta@sk-bc.ca
Časopis Vám môžeme posielať aj poštou za poštový a manipulačný poplatok, ktorý je pre jedno číslo $5 pre Kanadu, $7.50 pre USA a $10 pre Slovensko a ostatné krajiny sveta.


Saint Nicholas (Mikulas) for Children 2013


Sunday, December 8, 2012
Start: 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Address: Jaycee House, 1251 Lillooet Road, North Vancouver
Admission by donation!!!

Children will receive a present from Saint Nicholas (Mikulas). If you wish Saint Nicholas to know something about your child, you can bring a short message that you write upon arrival into Saint Nicholas's book. This message can be in Czech/Slovak or English and Saint Nicholas will say the message to your child during the handout of present.

Svätý Mikuláš v New WestminsteriDňa 8.12.2013 ku nám opät zavíta Svätý Mikuláš.
Rodičia možu prihlásit svoje detičky do 1.12.2013.
Cena za každý balíček je $8.00.
Prihlásiť sa možete u Michaely Demčákovéj na tel: 778 593 9565.

What a wonderful world

Jessica Maroš a jej skupina Escondido z NashvilluDear Friends !
Jessica Maroš a jej skupina Escondido z Nashvillu sú na turné po Kanade a Pacific North West of USA. Vo Vancouveri budú mať predstavenie:
December 2nd, 2013 ( Monday) o 8pm
Zmena: Media club 695 Cambie Street Vancouver(under Queen Elizabeth Theatre)
926 Main St, Vancouver, BC V6A 2W1.
(žáner je country – alternative, dobré na počúvanie)
Lístky možno zakúpiť “on line” na tejto linke http://northerntickets.com/events/escondido/
Jessikin profile a hudbu nájdete na http://www.thebandescondido.com

Príďte povzbudiť – Rudy Maroš

Slovo z Britskej Kolumbie, Jeseň/Zima 2013


Vyšlo 19. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie
Z obsahu:

Pozdrav z Hora (Mária Eškút)
Rozhodovací proces (Jožo Starosta)
Vancouver a Sapperton (Jožo Starosta)
Stretávajme sa (Mgr. Daniel Zemančík)
Slovensko na Ptolemaiovej mape IV. (Ing. Pavol Kleban)
Óda na Kolumbiu (Jožo Starosta)
Krásy Slovenska (Paul Stacho)
240 rokov od príchodu Slovákov do Kysáča (Ivan Klinko)
Spomienky slovenského učiteľa (Andrej Štelmák)
Život v Nemecku (Zuzana Herichová)
Maskaróny (Maria Dopjerova Danthine)
O Halloweene a láske k iným krajinám (Nikola Kokiová)
Chcela byť farárkou (Mária Škultétyová)
Revisiting Waikiki after 49 years (Lojzo Škoda)
Spomienka (Svetlana Bárdošová)
Motorový paragliding (Jožo Starosta)
Stretla som človeka (Veronika Hoffmanová)
Sladké ďakujem (Bahnovský)
Udalosti minulé a budúce
Činnosť Slávika v roku 2013 (Marika Kubinyi)
Z listov čitateľov
Pele - Mele
Inzeráty

Celý časopis si môžete prezrieť tu.
Časopis v pdf formáte si môžete stiahnuť tu.
Všetky predchádzajúce čísla časopisu si môžete prečítať tu.

Vydanie 19. čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie podporili:

Zaujíma Vás história slovenského zahraničia?Pokúšame sa ho spoznať a priblížiť našim návštevníkom.

Navštívte www.islovak.org a prihláste sa (Subscribe) pre odber týždenných „Newsletters“.

Každý týždeň prinesieme aspoň 1 nový historický dokument, historickú fotografiu alebo historickú udalosť zo slovenského zahraničia.

Ak máte aj vy čím prispieť k poznaniu histórie slovenského zahraničia, zaregistrujte sa na www.islovak.org a staňte sa spolutvorcom pamätí slovenského zahraničia.

www.islovak.org je aj „mobile friendly“ – skúste.

O Halloweene a láske k iným krajinám


Jesenné a tento rok veľmi teplé slnečné počasie nám neprináša len kopu opadaného lístia a zrelú úrodu. Jeseň sa nám už tradične spája aj so zaplnenými cintorínmi, horiacimi sviečkami a čoraz častejšie aj s vyrezávanými tekvicami a strašidelnými maskami. Halloween sa stáva populárnym sviatkom i v takej kresťanskej krajine, akou je Slovensko.

240 rokov od príchodu Slovákov do Kysača


Rok 2013 pre slovenský ľud v celom svete sa nesie v znamení niekoľkých jubileí. Tohto roku uplynulo 1150 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, 20 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ako aj 150 rokov od založenia Matice slovenskej. Ani Slováci v Srbsku neoddychujú. Aj oni, jednotlivci, oslavujú niekoľko jubileí. Hlavne sa nesú v znamení príchodu Slovákov do určitej obce, resp. mesta. Tak napríklad obec Selenča tohto roku oslavuje 255 výročie príchodu Slovákov do tej obce, 260 výročie oslavuje obec Bajša.

Obec Kysáč, v ktorej ja žijem, tohto roku oslavuje 240. výročie príchodu prvých Slovákov do tejto obce. Dovolím si vám predstaviť krátku historku tohto mesta, s bohatou tradíciou, ktorá ešte stále je a dúfam aj bude.

Necelých 18km od mesta Nový Sad vedľa kanálu DTD (Dunaj-Tisa-Dunaj, pozn. redakcie) učupená je dedinka spomínaná ešte v dávnom roku 1256 a znovu založená v roku 1457 ako súčasť Uhorského kráľovstva v Báčsko-bodrockej župe. Na prelome 16. a 17. storočia

Óda na Kolumbiu


Pri brázdení webu v snahe nájsť staré dokumenty o našich spolurodákoch – o slovenských emigrantoch – som natrafil na verše básne napísanej po anglicky. Bola to oslavná báseň na Kolumbiu. Pod týmto menom sa skýva svetadiel, ktorý objavil Krištof Kolumbus - Amerika.

Spomienky učiteľa


Retrospektívny pohľad na takmer 70 ročné povojnové obdobie poukazuje na viaceré zmeny, ktoré sa v ňom udiali a ovplyvňovali celkový život a myslenie ľudí vo všetkých sférach spoločenského života. Pôvodné štátne ľudové školy sa premenovali na národné a cirkevné zanikli. Zanikli aj bývalé meštianske školy (druh nižšej strednej školy) a nahradili ich osemročné stredné školy, ktoré vznikali popri mestách aj vo väčších, strediskových obciach a prevzali zo základných škôl žiakov 6.-8. ročníka.

Rozhodnutia


Denne robíme množstvo rozhodnutí. Koľko? Ťažko vyčísliť. Ráno vstanem z postele – pred siedmou, po siedmej? Naraňajkujem sa alebo nie? Uvoľním miesto v autobuse alebo nie? Pošlem text? Odpoviem email? Zapnem tv? Vypnem tv? Zdvihnem papier na chodníku? Sadnem si, postavím sa? Prečítam, neprečítam? Zavolám, nezavolám? Pozdravím, nepozdravím? Zapálim si cigaretu, nezapálim? Zahrám sa s deťmi, nezahrám? Spravím si čas, nespravím? Stíšim sa, nestíšim? Poviem, nepoviem? Odpustím, neodpustím? Podporím, nepodporím? Všimnem si, nevšimnem? Postupnosť takýchto rozhodovaní nemá konca-kraja.

Pozdrav zhora


Blíži sa mesiac november a ten od nepamäti patril tým, ktorí nás predišli do večnosti a spia spánkom pokoja. V tomto čase, viac ako kedykoľvek inokedy, spomíname a zamýšľame sa aj nad smerovaním nášho života. Hlboká pravda o človeku sa ozýva pri každej návšteve cintorína. Raz aj my prídeme na hranicu večnosti a za nami ostane kus jedného životného príbehu. Aj ja Vám chcem dnes porozprávat príbeh jedného života, ústami známej, ktorá sa už dnes na nás díva zhora…