Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Pridaj udalosť do spoločného kalendára

Vieš o udalosti alebo podujatí, ktoré môže zaujímať širšiu slovenskú pospolitosť vo Vancouveri a v okolí?

Chceš sa podeliť s touto informáciou?

Ak si členom nášho portálu, môžeš to spraviť okamžite. Pridaj informáciu do kalendára.

Ak nie si členom, môžeš to spraviť za 3 minúty. Najskôr sa zaregistruj.

K opisu udalosti môžeš pripojiť fotografiu. Udalosť sa objaví v kalendári hneď ako administrátor posúdi jej vhodnosť pre náš portál.

Vďaka.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/