Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Tomyho sklamanie z Deda Mráza

Malý Tomy horlivo ťahal mamu za rukáv.
„Mama, chcem ísť navštíviť Deda Mráza,“ povedal rezolútne.
Matka rezignovane pokrčila plecami.
„Dobre Tomy, ale iba na chvíľku.“
Chlapec nedočkavo tlačil svetelný gombík na výťahu a vo vnútri oceľovej škatule zavrel na moment oči a započúval sa s rozkošou do skompresovaného vzduchu, ktorý mu pripomínal niečo z interiéru rakety ovládanej kapitánom Mickym Mousom.

Na poslednom poschodí sa vyvalil z výťahu zástup ľudí. Tomyho matka sa ponáhľala za synom, ktorý už z diaľky zbadal kút Deda Mráza. Malý chlapec predbehol ostatné deti a s nadšením vyskočil na kolená bradatého muža. Dedo Mráz párkrát pokrútil hlavou. Schladený vzduch vo veľkoobchode a nekonečný kolotoč vianočných pesničiek začal mu pomaly liezť na nervy. Fotograf trikrát cvakol aparátom. Dedo Mráz potriasol nohou a Tomy sklamane zoskočil. Ešte trochu pozoroval bradatého muža s falošnými fúzami, ako keby sa ho chcel niečo osobného opýtať. Malé stádo sobov, vystrihnutých z plastiku, sa bezvýznamne točilo na hodvábnych šnúrkach.

„Poďme, zajačik,“ povedala žena nežne a chytila chlapca za ruku.
„Mama, to je všetko?“ – opýtal sa Tomy.
„Čo tým chceš povedať?“ – čupla si matka k nemu, prekvapená jeho otázkou. Chlapec iba pokrčil nosom a matka mu pevne stisla ruku.
„Necítil som nič zvláštneho,“ povedal jej neskoršie, keď vychádzali von z obchodu.

Ona sa tvárila, že nič nepočula a opýtala sa ho ho, či nemá chuť na dobrý párok v reštaurácii hneď vedľa. Všimla si ako sa zatváril a že jeho nos sa vrátil do pôvodnej formy.
„Prečo nie?“ - súhlasil Tomy.
Reštaurácia bola súčasťou staršieho veľkoobchodu. Tomy sa posadil k stolu neďaleko zábradlia, odkiaľ mal dobrý výhľad na prízemie. Ľudí tu bolo oveľa menej. Po Dedovi Mrázovi ani stopy. Atmosféra bola vyplnená príjemnou inšpirujúcou hudbou. Matka ho pozorovala s neskývaným záujmom. Tomy bol rozhodne v jednej zo svojich filozofických nálad. Dva párky ponorené v horčici rýchlo zmizli v jeho žalúdku. Matka dopila druhú kávu.

Pri bočnom východe si Tomy všimol obrovský pergamen, ktotý vypĺňal pozadie s biblickou scénou. Tomy si pritlačil nos na výkladné sklo a snažil sa slabikovaním rozlúštiť text.
„Čo to znamená?“ - opýtal sa nástojčivo.
Matka prižmúrila oči a čítala: „Narodilo sa nám Dieťa. Dostali sme Syna. Bude sa volať Veľký Radca.“
Hluk dopravy ju vyrušil z čítania. Tomy sa na ňu pozrel v pomykove.
„Poďme domov,“ navrhla, „doma ti prečítam celú kapitolu o tomto Dieťati.“
„Budeme môcť kúpiť babke papuče?“ – opýtal sa, keď už stáli na autobusovej zastávke.
„Pravdaže, štuplík,“ zasmiala sa spontánne a Tomy veselo vyskočil na schodík autobusu. Bystrík Brázda, zo zbierky „Všade je kúsok srdca človeka“


Play slots online for real money https://onlineslots.money/