Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Viera a spoločnosťV hale slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda sa v piatok, 25.júna 2010 večer stretli českí a slovenskí krajania s manželmi Muchovými, ktorí prišli z Prahy. Peter a Adelka Muchoví sa počas prednášky s nami podelili o mnohé myšlienky na tému “Viera a Spoločnosť”.

Arnošt Všetička z českej komunity, ktorý bol jedným z organizátorov tohoto podujatia, uviedol maželov Muchových týmito slovami:

“Mnoho z nás, kteří se zúčastnujeme ruznych akcí, včetně Velikonočních a Vánočních mší, pořádaných pro české krajany v této slovenské farnosti, známe manžele Muchovi velice dobře. Pro ostatní bych rád uvedl, že právě oni nám připravili mnoho podobných velice zajímavých přednášek a meditačních večeru již v minulosti. K jejich kvalifikaci patří tituly jak z českých, tak kanadských theologických a filosofických institucí. Jejich trvalé bydlište je v Praze a v současné době opět navštívili Vancouver.”

Večer sa vydaril a všetci sme odchádzali obohatení myšlienkami a úvahami, ktoré odzneli počas prednášky, ako aj živou diskusiou k odprednášanej téme.js

Play slots online for real money https://onlineslots.money/