Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2010-07-28 Návrh štruktúry stretnutí PT

Čo by malo byť (mohlo byť) obsahom stretnutí PT?

  • Čítanie sv. Písma
  • Vzdávanie Chvály P.Bohu
  • Vďaky za dobrodenia, ktoré nám dáva Pán
  • Prosby za našich blížnych
  • Oslavovanie Pána spevom
  • Zdielanie duchovných zážitkov
  • Vzdelávanie sa - spoločný rast vo viere
  • Vyhodnotenie predchádzajúceho stretnutia SU
  • Príprava nasledujúceho (nasledujúcich) stretnutí SU
  • Príprava nasledujúceho (nasledujúcich) stretnutí PT
Aké sú vaše návrhy? Pridajte "Comment":

Play slots online for real money https://onlineslots.money/