Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Správy Ministerstva Zahraničných Vecí SR

Tu môžete nájsť tlačové správy Ministerstva Zahraničných Vecí Slovenskej Republiky, ktoré vydáva Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3981
Fax: 00421-2 / 5978 3999 (3989)
E-mail: tlac@mzv.sk

Zo všetkých správ MZV, ktoré prichádzajú emailom, pre náš portál vyberám iba správy, ktoré sa takým alebo onakým spôsobom dotýkajú zahraničných Slovákov.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/