Správy Ministerstva Zahraničných Vecí SR

Tu môžete nájsť tlačové správy Ministerstva Zahraničných Vecí Slovenskej Republiky, ktoré vydáva Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3981
Fax: 00421-2 / 5978 3999 (3989)
E-mail: tlac@mzv.sk

Zo všetkých správ MZV, ktoré prichádzajú emailom, pre náš portál vyberám iba správy, ktoré sa takým alebo onakým spôsobom dotýkajú zahraničných Slovákov.

Jožo Starosta