Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Sv. Mikuláš príde do New Westminster5.decembra opäť príde sv. Mikuláš do kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminster.

Svoje deti, s ktorými sa chystáte prísť na stretnutie s ním, môžete prihlásiť do 28. novembra, 2010 u Michaeli Demčákovej na tel. čísle 604 589 1584.

Pripravujeme balíčky v cene $7.00.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/