Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

READY: Kanadskí imigranti vtedy a teraz

Viete, že medzi rokmi 1867 a 1892 patrili imigračné záležitosti Kanady pod Ministerstvo poľnohospodárstva a potom do roku 1917 pod Ministerstvo vnútra?

Viete, že po zjednotení Kanady, tzv. Konfederácii v roku 1867 bola zriadená sieť imigračných agentov, ktorí propagovali krajinu nádejným imigrantom predovšetkým z Veľkej Británie, USA a Severnej Európy? Títo sa do I. svetovej vojny zameriavali na farmárov s kapitálom, poľnohospodárských robotníkov a ženy v domácnosti. Osoby so sedavým zamestnaním, napr. úradníci neboli veľmi žiadúci. Len tak pre zaujímavosť, jedným z agitačných hesiel bolo: „Men of good muscle who are willing to hustle“ (Statní muži, ktorí sú ochotní rázne konať).

Viete, že v roku 1868 bol zriadený imigračný úrad „Dominion Agency of Immigration“ v Londýne pod vedením Williama Dixona. Vďaka nemu boli potom menovaní ďalší imigrační agenti so sídlami v mestách Glasgow, Belfast a Dublin.

Viete, že v roku 1869 bol vydaný v Kanade Prvý imigračný akt (The First Immigration Act), ktorý bol v roku 1872 pozmenený, nakoľko neurčoval, aké kategórie imigrantov môžu vstúpiť do Kanady? Touto zmenou bol zakázaný vstup kriminálnikom a iným „nemravným skupinám“.

Viete, že v období výstavby transkontinentálnej železnice bol zaznamenaný veľký príliv čínskej populácie? Pod tlakom Britskej Kolumbie, ktorej sa tento problém najviac týkal, boli prijaté opatrenia „na reštrikciu a reguláciu čínskej imigrácie“ a neskôr bola aj zavedená tzv. „daň z hlavy“.

Viete, že v rokoch 1870 – 1880 sa začali na juhozápade Winipegu usádzať malé skupiny anabaptistickej sekty, nazývanej Menoniti, ktorí prichádzali väčšinou z Ukrajiny? Vyznačovali sa svojím jednoduchým životným štýlom, výnimočnou pracovitosťou a pacifizmom. Dôvodom ich príchodu bola rusifikácia ukrajinských škôl a vyhlásenie všeobecnej brannej povinnosti, ktorá bola v rozpore s ich presvedčením. Kanadská vláda im v tomto smere poskytla slobodu.

Viete, že do roku 1880, v dôsledku pogromov v cárskom Rusku utieklo do vtedajšieho Rakúsko-Uhorska veľké množstvo Židov? Ich situácie sa energicky ujal prvý vysoký komisár pre Veľkú Britániu, Alexander Galt, ktorý presvedčil prvého ministra Johna A. Macdonalda o nevyhnutnosti podpory týchto utečencov. Bolo rozhodnuté o ich osídlení kanadského severozápadu, v Manitobe. Tam mali pracovať ako farmári.

Viete, že v roku 1885 bola v Manitobe zriadená imigračným agentom, grófom Pavlom d´Esterhazym, uhorská kolónia? Maďarské a slovenské rodiny tam prišli zo Spojených Štátov a usadili sa v blízkosti mesta Minnedosa, Manitoba. Nasledujúci rok, gróf d´Esterhazy založil ďalšiu usadlosť, ktorá sa dodnes nazýva Esterhazy, Saskatchewan.

Spracovala Mária Vrabčeková podľa knihy: KNOWLES, Valerie: Strangers at Our Gates; Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540 – 1990. Toronto & Oxford, 1992, s. 45 – 53.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/