Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Milostivé Vianoce a šťastný a požehnaný rok 2011Vážení a milí krajania,

prichádza čas Vianoc a s nimi tá neopakovateľná atmosféra pokoja, pohody a duševnej očisty. Za zvukov kolied pri blikajúcom svetle na jedličke každý z nás prichádza s predsavzatím byť k tomu druhému bližší, tolerantnejší a v duchu kresťanskej viery odpúšťať a prejaviť empatiu k okolitému svetu a jednotlivcom.

Tie tradičné vianočné zvyky si každý z nás prenáša zo svojho detstva a odovzdáva ďalšej generácii. Slovenské Vianoce sa so všetkými krásami odrazu prenesú do všetkých krajín sveta, kde sa naši krajania v priebehu storočí, alebo len nedávno usadili. Aj keď niekde už slovenské slovo vplyvom inonárodného prostredia viazne, poetické slová slovenskej koledy sa v pamäti opäť oživia spolu so spomienkami na svojich blízkych, či už žijú na Slovensku, alebo kdekoľvek na svete.

Dovoľte prispieť, drahí krajania, aspoň vľúdnym a úprimným slovom do atmosféry tých Vašich i našich spoločných slovenských Vianoc, želajúc Vám i Vašim rodinám veľa dobrého zdravia, pokoja i úspechov v profesionálnom živote, ako aj pri realizácii všetkých krokov, ktoré budú viesť k našej vzájomnej komunikácii a k väzbám na svoju vlasť, alebo vlasť Vašich predkov.

Verím, že aj v novom roku bude dosť príležitostí na priateľské a užitočné stretnutia s Vami, drahí krajania, počas ktorých budete mať príležitosť presvedčiť sa opäť, že Slovensko pri Vás stojí nielen vo chvíľach sviatočných.

Milostivé Vianoce a šťastný a požehnaný rok 2011 v mene pracovníkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v mene svojom Vám želá

Vilma Prívarová
predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Basnička

Božia krása.

Všetky poľne kvietky,
sa raz na mňa usmiali.
Keď som bežal bosý dolu,
Kopcom po stráni.

Dlho som ja potme žil,
Na očiach mal záclony.
Nevidel som krásu viery,
Ktorá oči otvorí.

Teraz mi však svetlo svieti,
Kráčať môžem s istotou.
Krásou svetla ktorou žiariš,
Chcem ísť Bože za tebou.

Už len cestou za tebou,
Budem kráčať stále.
Kým sa Ty raz nevrátiš,
V svojej veľkej sláve.

Jožko Polák Grinava.

Basnička

Katolík
Veriaci som katolík, diabol ma však pokúša. U mňa vőbec nemá šancu, milujem len Ježiša.
Odolávať diablovi neni vőbec ľahká vec, musí to byť silný človek a nie žiacien zbabelec.
Ja chcem iba mílovať Pána Boha našeho, ktorý za nás obetoval svojho syna drahého.
J. Polák

Vianočná báseň

Vianočná báseň

tichá noc, len električky blúdia,
tichá noc, len srdce buchoce
po noci sa kde-tu tmolia ľudia
vo vzduchu už visia Vianoce...

na stromčeku ihličie sa vzpína
v diaľke vidno svetlo z majáka
v takej chvíli matka rodí syna,
pred chvíľkou sa do tmy rozplakal

tichá noc, len nadýchnutie osla,
mráz sa kĺže chladno pod kožu
niekto pre nás svojho syna zoslal,
no ľudia ho vystáť nemôžu

tichá noc, len opojenie sladké,
kapustnica má chuť nedelí
koľkokrát sme ublížili matke
spáchali tak, čo sme nechceli...

Jozef Dzurjak

Play slots online for real money https://onlineslots.money/