Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Vianočný koncert Hudobno Poetických Skvostov

Vianočný koncert Hudobno Poetických Skvostov bol opäť nezabudnuteľným zážitkom!

Do tichej atmosféry božieho chrámu sa rozozvučali slávnostné zvony, oznamujúce príchod tých najmenších s päťramenným svietnikom v rukách, aby takto otvorili vianočný koncert Hudobno Poetických Skvostov dňa 19. decembra v kostole sv. Pavla.

Každý rok majú diváci možnosť pookrieť v tichosti kostolných lavíc a započúvať sa do známych vianočných melódii pri týchto obľúbených koncertoch, ale každý rok tí istí diváci odchádzajú z koncertu s novými zážitkami, pretože skladba programov je vždy rozdielna, i keď atmosféra ostáva rovnako slávnostná, naplňujúca blahom, pokojom a radosťou z krásneho prežitku.



Koncert otvoril reverent Ladislav Kozák nie len svojim otváracim príhovorom, ale i spevom a hrou na fujare. Nič nenadchne divákov viac, ako tí naši najmenší. Ich rozžiarené očičká, anjelské hlásky, to je čosi, čo sa ťažko popisuje. Človek tam jednoducho musí byť!

Tohtoročné Skvosty boli zamerané práve na tých najmenších. Nespievali len vianočné koledy, ale recitovali sborové básničky, ktoré režisérka programu pani Olionka Turok zdramatizovala. Báseň " Pani Zima " napísala a venovala ju rodičom týchto malých umelcov zvďaky zato, že udržujú vo svojich rodinách rodný jazyk a tak umožňujú našim divákom vypočuť si celý program v slovenčine a češtine. Bohdan Turok na túto báseň zložil klavírne variacie, ktoré sám zahral. Doprevádzal i na gitare Ashkey Dobal, jednu z víťaziek Kanadského slávika.



V programe vystúpili i ďalší "slávici" Lukas Timdale a Isabela Zubek. Všetci sa zhostili svojich pesničiek, alebo básničiek výborne.





Detičky Fryntové už pozná každý. Sú to stálice HPS. Dvojčatka Elinku a Barunku doplňa ich staršia sestrička Julinka a to milé trio svojimi čistými hláskami, oddanosťou s akou spievajú a s rodičmi, ktorí sa im pri prípravach na koncert venujú, môžu byť naozaj príkladom všetkým ostatným.

I rodičia týchto deti boli do programu zapojení, či už hovoreným slovom, alebo techickou spoluprácou. Bola to perfektná symbióza réžie s rodičmi i deťmi.

Ďalej v programe vystúpili traja pianisti : Melánia Bakoš, Jovan Stojkovič a nováčik v Skvostoch Mattiew Amodeo. Náročné skladby zvládli výborne.



Dvoma klavírnymi skladbami sa k ním pridala i 10 ročná Štefka Bartaloš.



Ďalsím novým prínosom v programe bola Marienka Škrobáková, ktorá za doprovodu akordeónu v podaní Dr. Jozefa Gombitu zaspievala Mozartovu Uspávanku a jednu koledu.

Svojim príjemným hlasom Vierka Kohoutová predniesla Seinfertovu báseň: "Vánoční píseň".

Koncert ukončila Gena van Oosten, ktorá bola prekvapením i pre samotnú režisérku. Gena študuje spev v Montreale, ale v poslednej minúte priletela na koncert a zaspievala hlasom, ktorý jej otvára dvere na javiská.

ot





























Vianocne skvosty 2010

Od Olgy Turokovej sa ocakava vzdy to najlepsie. Ani tohorocne Vianocne skvosty nesklamali, ba prekonali vsetky ocakavania. Popri tradicnych koledach boli tam aj nove prvky, ako napr. basen doprevadzana originalnou hudbou od Bohdana Turoka.

Roman Vrba

Play slots online for real money https://onlineslots.money/