Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2011-01-12: Jozef Dzurjak

Na začiatku Nového roka Vám i celej redakčnej rade chcem popriať všetko najlepšie...

A keďže píšem aj veršíky, dovolím si priložiť aj zopár epigramov do nového roku 2011:

O humanite

Každý túži po ľudskosti
a chcel by ju každý.
Sú i takí, čo v jej mene
ochotní sú vraždiť.
K Novému roku

Maďarom, či Rusínom,
Rómom, Nemcom, Rusom:
- zabudnite na nešváry
z cesty autobusom.

Užite si vlastný život
tu v slovenskom štáte,
lebo ruku na srdiečko:
- dobre sa tu máte!!!

Na Nový rok prajem zdravia,
šťastia, pevnosť nervom...
aby sa raz aj koruna
vyrovnala s Eurom,

aby sme už nesnívali
len o štáte takom,
kde sa iba politici
vozia BAVORAKOM...

aby všetci "navolení"
poplnili sľuby,
a tak každý dobre videl
ako Slovák - ľ ú b i ...
Jozef Dzurjak, Januar 2011

Play slots online for real money https://onlineslots.money/