Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

READY: Záhada č. 6

1) Z akej krajiny je táto fotografia?
2) Čo tento znak reprezentuje?
3) Na akom objekte je tento znak namaľovaný?

Pošlite nám svoje odpovede a spiatočnú poštovú adresu. 5-tim riešiteľom pošleme kompletný 1. ročník a dve čísla 2. ročníka nášho časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

AttachmentSize
IM016216.crop.1.jpg51.46 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/