Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

1.deň - Prečo a načo som tu? Naozaj všetko začína u Boha?


Toto sú moje on-line poznámky zapísané počas štúdia 1.kapitoly knihy The Purpose Driven Life.


Otázky (Questions):

Toto sú otázky, ktoré 1.kapitola vo mne vyprovokovala.

Q1 - Prečo a načo som tu, na svete?

Q2 - Prečo a načo som tu, práve v tejto geografickej lokácii?

Q3 - Naozaj všetko začína a končí u Boha?

Q4 - Čo je cieľom, zmyslom môjho života?
 1. Osobné uspokojenie?
 2. Kľudný život?
 3. Osobné šťastie?
 4. Niečo iné?
Q5 - Je mojím cieľom
 1. moja rodina?
 2. moja kariéra?
 3. moja ambície?
 4. Alebo mám vyšší cieľ?
Q6 - Je správne sústreďovať sa na otázky typu
 1. Čím JA chcem byť?
 2. Aké sú MOJE ciele?
 3. Aké sú MOJE túžby?
 4. Aká je MOJA budúcnosť?
Q7 - "Byť úspešný podľa vlastného očakávania" a "Splniť svoje životné poslanie"
 1. Je to ten istý cieľ?
 2. Sú to dva úplne odlišné cieľe?
 3. Sú to dva odlišné ciele, ktoré sa môžu zhodovať?
Q8 - Ako nájdem odpoveď na otázku "Čo je zmyslom môjho života?"

Q9 - Je pravdou, že zmysel života a moje poslanie na svete
 1. nájdem v dôvernom vzťahu s Ježišom?
 2. boli naplánované už pred mojím narodením?
 3. zapadajú do omnoho širšieho a rozsiahlejšieho kozmického Božieho plánu pre celú večnosť?

Odpovede (Answers):

Tu sú odpovede, ktoré Sv. Písmo Starého a Nového Zákona ponúka. Každá z odpovedí môže byť odpoveďou na viacero otázok. Každá otázka môže byť čiastočne zodpovedaná viacerými odpoveďami.

A1 - ...lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, ... Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. (Kolosanom 1,16)

A2 - V jeho ruke je duša všetkých bytostí aj duch každéhoho ľudského tela. (Jób 12,10)

A3 - Zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. (Rimanom 8,6)

A4 - Veď čo osoží človeku keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? (Matúš 16,26)

A5 - Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť ... (1 Korinťanom 2,14)

A6 - Pevne sa drž Pánovej cesty, podľa svojho správneho rozumu a svedomia, a tak nech ťa sprevádza slovo pokoja a pravdy. (Sirach 5,12)

A7 - Teraz sa modlime k Bohu vesmíru, ktorý koná veľké diela po celom svete; ktorý od lona našej matky rozmnožuje naše dni ... (Sirach 50,24)

A8 - Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk, na mesiac, na hviezdy, ktoré si Ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? (Žalm 8)

A9 - V ľudskom srdci je veľa myšlienok (plánov), podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo. (Príslovia 19,21)

A10 - Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu. Vari povie výtvor tomu, kto ho vytvoril: Prečo si ma takto urobil? (Rimanom 9,20)

A11 - ... s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. (Filipanom 2, 12-13)

A12 - Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.


Úloha:

Ak máte čas, skúste vynájsť, len-tak, sami pre seba, ktorá odpoveď je na ktorú otázku. Aké sú vaše personálne odpovede? Sú v súlade s ponúkanými odpoveďami? Nie? Prečo?

Play slots online for real money https://onlineslots.money/