Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Od jula vstupi do platnosti zmluva medzi SR a Kanadou o mobilite mladych

Od júla vstúpi do platnosti zmluva medzi SR a Kanadou o mobilite mladých
(Publikované dňa: 23.05.2011)

Od 1. júla 2011 nadobudne platnosť zmluva, ktorá umožní mladým občanom Slovenska vo veku od 18 do 30 rokov získať zjednodušeným spôsobom povolenie na pobyt a pracovné povolenie v Kanade. Zmluva medzi SR a Kanadou o mobilite mladých v praxi uľahčí mladým Slovákom získať povolenie na pobyt a pracovné povolenie až na obdobie jedného roka pri dodržaní stanoveného limitu osôb v danom období. Zmluva bola podpísaná v Bratislave 20. júla 2010, text zmluvy bude publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3981
Fax: 00421-2 / 5978 3999 (3989)
E-mail: tlac@mzv.skZmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých
Názov zmluvy v anglickom jazyku: Agreement between the Slovak Republic and Canada on Youth Mobility

Základné údaje

Štát: Kanada
Miesto podpisu: Bratislava
Dátum podpisu: 20.07.2010
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy: 01.07.2011
Číslo v Zb. zákonov SR:
Typ zmluvy: -
Prioritná: Nie
Gestor zmluvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Inventarizačné číslo: MBZ

Play slots online for real money https://onlineslots.money/