Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Škola ľudového umeniaFolklórny súbor SlávikSrdečne pozýva slovenskú i českú verejnosť
na tvorivé/zábavné podujatie pre celú rodinu:

Škola ľudového umenia v nedeľu, 13. Novembra 2011 o 13:00Škola zdobenia medovníčkov:


Medovník: krátke okienko do histórie
Vlastnoručne vyzdobte svoje vianočné medovníčky

Škola ľudového tanca pre veľkých I malých:


Naučíme sa jednoduché a zábavné ľudové tance

Nábor nových členov pre súbor (Renka:604 728 3614)

Vstupné dobrovoľné: fundraiser pre Slávik
Kedy: V nedeľu, 13. Novembra 2011 o 13:00
Kde: Slovenský kostol Sv. Cyrila a Metoda
Adresa: 472 East 8th Ave, New Westminster

Prosím zašlite počet záujemcov text.správou na:604 728 3614

Play slots online for real money https://onlineslots.money/