Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-03-12: Výzva SAMRS na predkladanie projektov rozvojovej spolupráce

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 12. marca 2009 výzvy na predkladanie projektov rozvojovej spolupráce. Projekty je možné realizovať v programových krajinách Srbsko, Keňa, Afganistan a v projektových krajinách Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko /FYROM/, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Etiópia, Sudán, Kazachstan, Kirgizsko, Mongolsko, Tadžikistan, Uzbekistan a Vietnam.

Okrem geografického určenia každá výzva stanovuje oblasti a sektory, v ktorých je možné projekty predkladať. Ide predovšetkým o pomoc pri sociálnom rozvoji, podporu trhového prostredia, občianskej spoločnosti a budovanie infraštruktúry. Na podporu projektov rozvojovej spolupráce v týchto krajinách sú určené finančné prostriedky v objeme 5,93 mil. eur. /178 650 000 Sk/. Jeden projekt môže byť podporený nenávratným finančným príspevkom až do výšky 200 000 eur /6 025 200 Sk/.

Projekty môžu predkladať slovenské podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie a neziskové inštitúcie. Termín na predkladanie projektov je stanovený podľa druhu výzvy na 15. mája 2009 respektíve 10. júna 2009. Informácie o podmienkach výziev na predkladanie projektov sú uvedené na www.slovakaid.sk a je možné ich získať aj kontaktovaním SAMRS /tel. 02/68205011, fax 02/68205012, e-mail info@slovakaid.sk/.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/