Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Časopis "Slovo z Britskej Kolumbie"

Pred rokom a pol sme začali vydávať časopis pod názvom "Slovo z Britskej Kolumbie". Inšpiráciou bola báseň málo známeho slovenského emigrantského básnika Mikuláša Šprinca (1914-1985) :

Mramor a tvár

Dostal si život ako dláto a srdce miesto kladiva.
Ostatok bol len tvrdý mramor ...
A každý dych je jeden úder na biely balvan, ktorý iskrí.
Na jeho temä namáhaš sa a je to výstup veľmi príkry.
Poznania zhŕňaš malé špetky, zápletky drobné veľkej drámy,
denne sa s nimi spolurodíš a buduješ z nich svoje chrámy.
Niekedy trafíš na studienku a ochutnáš z nej prudkú radosť
v srdci ti pritom čosi šepká, že nájdeš azda večnú mladosť ...
Kreš ale ďalej, neúnavne a nehľaď dolu, ale dohora.
hoc roky vädnú ako lístie javora
tvár tvoja vynára sa z mramora.

Verše
... Poznania zhŕňaš malé špetky, zápletky drobné veľkej drámy, ... a buduješ z nich svoje chrámy...
ma prinútili rozmýšľať nad tým ako si ja budujem "svoje chrámy" Kto a čo sa snaží ovplyvniť moje poznanie reality? Samozrejme, médiá.

Pred 100 rokmi sa správy šírili omnoho pomalšie, než sa šíria dnes. Bolo to v čase, keď médiá neboli takou aktívnou hnacou silou našich životov. Človek získaval denné novinky zo svojej komunity žijúcej v rodnej dedinke alebo mestečku. Zlých správ bolo poriedko a obyčajne sa týkali prírodných nešťastí. Sem-tam požiar, povodeň, krupobitie. Občas sa niekto utopil, z nešťastnej lásky sa dal zverbovať alebo odišiel do sveta na skusy. Človek trávil väčšinu denného času prácou alebo v rodine. Správy sa šírili zpravidla ústnym podaním.

Obraz súčasného života je úplne odlišný. Vytvorili sme spoločnosť, ktorá trénuje špecialistov – reportérov, žurnalistov, zpravodajcov. Posielame ich po celej zemeguli s fotoaparátmi, nahrávačmi, video-kamerami, aby zbierali a zaplavovali nás deprimujúcimi informáciami, vzbudzujúcimi strach, hrôzu, nenávisť. Alebo nám média ponúkajú falošné vzrušenie vo forme pornografie a hazardných hier. Alebo nás nútia byť účastníkmi politických a personálnych potyčiek, hlavne takých, kde sa udiera pod pás. Sarkastickými zosmiešňujúcimi dialógmi sú preplnené mnohé zábavné televízne seriály.

Česť a uznanie patrí všetkým tým informačným kanálom, ktoré tak nerobia.

Nuž a tak sme začali vydávať náš časopis, "Slovo z Britskej Kolumbie", v ktorom sa tiež chceme vyhnúť tým typom informácií, ktoré veľmi účelovo vytvárajú atmosféru, ktorá nenapĺňa človeka ani pokojom, ani šťastím. V našom časopise sme sa preto rozhodli uverejňovať také "špetky poznania", ktoré sú ladené

  • viac na pozitívne, než na negatívne stránky emigrantského života,
  • viac na inšpiračné, než na depresívne stránky života,
  • viac na kooperáciu, než na konfrontáciu,
  • viac na dobrú skúsenosť, než na rozporuplné názory,
  • viac na to, čo nás spája, než na to čo nás rozdeľuje.

Časopis je určený hlavne, ale nielen, Slovákom žijúcim v BC.

Keď poviem "hlavne, ale nielen", mám tým na mysli Slovákov, Moravákov, Čechov a iné komunity priateľsky naklonené Slovensku, mám tým na mysli tiež komunity žijúce v iných provinciách Kanady, v iných kútoch sveta, ale tiež doma na Slovensku.

Doposiaľ sme vydali 6 farebných čísel v profesionálnom grafickom prevedení vytlačených na kvalitnom papieri. Všetci tí, ktorým sa farebný výtlačok dostal do ruky, nešetrili slovami uznania.

Čo si myslíte vy o našom časopise?
Vaše otázky, návrhy, pripomienky, komentáre, rady nám veľmi pomôžu.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/