Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-04-30: Máme novú funkčnosť - Forum

Od dnešného dňa máme na našom portáli novú funkčnosť - diskusné fórum.

Navštívte forum, prihláste sa alebo sa zaregistrujte a vyskúšajte túto užitočnú formu komunikácie. Ako registrovaný člen portálovej komunity máte právo začať nový diskusný "topic" (diskusný námet?) alebo sa zapojiť do existujúcej diskusie.

Tak ako budú pribúdať diskusné námety, budeme ich postupne spoločne kategorizovať.

Buďme pozitívni, inšpirujme, kooperujme, pomáhajme, hovorme o svojich dobrých skúsenostiach, pýtajme sa, odpovedajme, hľadajme, pomôžme nájsť, skrátka, buďme ľuďmi dobrej vôle :)

Dodržiavajme základné pravidlá slušnosti.

Vulgárnosti, neprístojné slová, osobné útoky, útoky ladené nábožensky, rasovo, národnostne, politicky, proti mužom alebo ženám, všetko to skúsme nechať bokom.

Pozývam Vás do tvorivej diskusie a teším sa na priateľskú spoluprácu.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/