Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-04-28: Odporúčanie MZV SR pred cestou do Mexika

V súvislosti s vývojom epidémie vírusu prasacej chrípky v Mexiku, ktorej šírenie dosiahlo kritický bod, ako aj s narastajúcim počtom úmrtí (149 osôb – stav k 27.4. 2009) a infikovaných osôb (776 osôb – stav k 27.4. 2009), Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča slovenským občanom zvážiť ich cestu do Mexika.

V prípade jej uskutočnenia odporúčame vyhnúť sa najviac postihnutým oblastiam, ktorými sú t.č. hlavné mesto Mexico City a štáty México a San Luis Potosí a v každom prípade striktne dbať na dodržiavanie základných hygienických a zdravotných opatrení (viď nižšie). Na území hlavného mesta ostávajú v platnosti mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia sa nákazy, ako zatvorenie divadiel, múzeí, knižníc, diskoték, zrušenie podujatí s účasťou verejnosti (koncerty, bohoslužby, predvolebné mítingy atp.). Prevádzka medzinárodného letiska v Mexico City pokračuje. Dňom 27. apríla 2009. bolo pozastavenie vyučovania na všetkých stupňoch škôl rozšírené na celé územie Mexika.

V prípade nakazenia slovenského občana prasacou chrípkou na území Mexika žiadame postihnutého, resp. jemu blízku osobu oznámiť uvedenú skutočnosť na slovenskom veľvyslanectve v Mexiku.

Pre občanov SR je k dispozícii počas 24 hodín denne nasledujúce mobilné telefónne číslo:
- pri volaní z pevného telefónu na území Mexika: 044-55-3999 1020
- pri volaní z mexického mobilného telefónu: 55-3999 1020
- pri volaní zo zahraničia: 0052-1-55 3999 1020

Play slots online for real money https://onlineslots.money/