Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Si Slovák a si v Mexiku?

V prípade nakazenia slovenského občana prasacou chrípkou na území Mexika žiadame postihnutého, resp. jemu blízku osobu oznámiť uvedenú skutočnosť na slovenskom veľvyslanectve v Mexiku.

Pre občanov SR je k dispozícii počas 24 hodín denne nasledujúce mobilné telefónne číslo:
- pri volaní z pevného telefónu na území Mexika: 044-55-3999 1020
- pri volaní z mexického mobilného telefónu: 55-3999 1020
- pri volaní zo zahraničia: 0052-1-55 3999 1020

Play slots online for real money https://onlineslots.money/