Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2008-02-01: Poznámka redaktora

Poznámka: Hoci viaceré ohlasy boli adresované na moje meno, srdečná vďaka patrí celej redakčnej rade, hlavne nášmu grafikovi Danielovi Behanovi, ktorý amatérske príspevky autorov grafickou úpravou pozdvihol na profesionálnu úroveň.
Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/