Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

I.2: Riešenie záhady č. 1

V minulom čísle sme uverejnili "záhadné" čísla a poznámky zo starej modlitebnej knižky:

Na otázku "Čo si myslíte, čo je to?" sme dostali 2 odpovede a obe správne.

Pani Bertha Palko píše: "Someone recorded their voyage to Canada, via Cunard Shipping Lines. Dates, mileages, times. I know of one person that came to Canada that year. It was Mr. J. Otrosina but could be anyone."

Druhá odpoveď prišla telefonicky od Petra Husára: "Sú to pravdepodobne záznamy z cesty loďou z Európy do Quebeku a čísla reprezentujú asi vzdialenosť, ktorú loď prešla každý deň."

Obom autorom správnych odpovedí ďakujeme a poslielame im video záznam z koncertu Archi Di Slovakia vo Vancouveri.

Obšírnejšie vysvetlenie 1. záhady je takéto:
Pani Mary Benes, za slobodna Mária Kiktová, nám dala do zbierky historických materialov modlitebnú knižku jej nebohého otca, Jána Kiktu, ktorý prišiel do Kanady v r. 1928. Poznámky v modlitebnej knižke hovoria:
 • "1928 r. išol som na Šife (meno) Auronia na Cunard Line.
 • Sedal som 16/VI 1928 večer o pol 7 h.
 • Došli sme o pol 10 h. večer do Quebek.
 • Viladovali nás 24/VI 1928
 • 17. 246 mil.
 • 18. 392 mil.
 • 19. 397 mil.
 • 20. 398 mil.
 • 21. 397 mil.
 • 22. 374 mil. 23. 379 mil.
 • ----------------
 • 24. 2583
 • Poznámky nevravia, v ktorom prístave cesta začala.

  Pas hovorí, že bol vydaný na cestu do Kanady cez Nemecko, Holandsko, Belgiu a Franciu, takže sa zdá, že plavba začala v Le Havre.

  Vzdialenosť medzi Le Havre a Quebec je asi 5,100 km, čo je asi 2,753 námorných míl. To by bolo asi o 170 namorných míl viac než hovoria poznámky (2583).

  Nuž čo, niekde je chyba alebo v predpokladoch alebo vo výpočtoch. Dôležitým však zostáva, že to, čo sa stalo pred 80 rokmi, sa nám zachovalo vo forme vzácnych dokumentov.

  Vďaka pani Mary Benes.

  Na priložených obrázkoch je pas pána Jána Kiktu, obal zo "Šíf karty" a iných cestovných dokladov a Immigration Identification Card, ktorá potvrdzuje, že meno lode bolo Auronia.
  Play slots online for real money https://onlineslots.money/