Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

II.3: Zrnko múdrosti

Slovo zbližuje ľudí, a preto sa máme snažiť hovoriť tak, aby nám všetci rozumeli a aby všetko, čo hovoríme, bola pravda.

Orientálne príslovie
Vybrala Jana Jurkovičová

Play slots online for real money https://onlineslots.money/