Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

II.3: Sponzori 7.čísla časopisu Slovo z BK

Zlatý sponzor:
* Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí (www.uszz.sk)

Strieborní sponzori:
* Shakin Not Stirred Lounge and Grill
* Bohuznámy

Bronzový sponzor:
* Stanislav Lišiak, Honorárny Konzul SR

Individuálny sponzor:
* Blanka Ondrasekova
* Goodboog - Global Virtual Catalog Inc (www.goodboog.com)

Play slots online for real money https://onlineslots.money/