Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-05-25: Kvíz o hospodárskej kríze

Prelom hospodárskej krizy? Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvyknutí hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej dobe je mnoho ľudí, ktorí se domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá vyriešiť peniazmi.

Hrozím se dôsledkov tohoto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadnych geniálných obratov a kombinácií. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku.

Nepodporovať bankrotárov, nežiť na dlh, nevyhadzovať hodnoty pre nič za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás vždy pozdvihlo z biedy, pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiadanejšími a čestnejšími než lenošenie a utrácanie.

Máte pravdu, je treba prekonať krízu dôvery. Avšak ona sa prekonať nedá technickými zásahmi, ani finančnými, ani úverovými. Dôvera je vec osobná a dôvera sa dá obnoviť iba mravným hľadiskom a osobným príkladom.
---

Kto toto povedal a kedy? Skúste uhádnuť.
• Barack Obama v novembri 2008, pred tým, než nastúpil do úradu Prezidenta USA
• Martin Luther King pri prejave za práva černochov v New Orleans r. 1966
• Tomáš Baťa počas hospodárskej krízy v 30-tych rokoch minulého storočia
• Úvodník vo Vancouverských novinách “The Provice” 2.júna 1959
• Prevzaté z webovej stránky Internetového časopisu pre novú evenjelizáciu (http://www.communio.sk/)

Daj svoj hlas autorovi.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/