Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-07-10: Jaro z Košíc

Malá inšpirácia z indiánskej rozprávky o dvoch vlkoch:

Starý indián rozprával svojmu vnukovi o bitke, ktorá prebieha vnútri každého človeka.
Povedal mu, že taká bitka sa dá prirovnať ku krutému súboju dvoch vlkov.
Jeden z nich je zlý - je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, nenávisť, hrubosť, sebaľútosť, namyslenosť a ego.
Ten druhý je dobrý - je to radosť, láska, pokoj, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa spýtal: "A ktorý z nich vyhrá?"

Starý indián odpovedal: "Predsa ten, ktorého kŕmiš!"

Jaro

Play slots online for real money https://onlineslots.money/