Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-04-10: Modlidba matky za dcéru v zahraničí

Prosím nášho Pána o požehnanie pre teba, moje dieťa. Odišla si z domu a si odkázaná sama na seba.

Nech ťa žehná, keď sa ráno prebúdzaš a po celý deň nech chráni tvoje telo, dušu i ducha.

Nech kráča s tebou, keď ja už s tebou ísť nemôžem.

Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ a nech prejaví svoju milujúcu účasť, ako som kedysi prejavovala ja, keď som sa tak často pýtala, kde si bola a s kým.

Nech žehná cesty, po ktorých chodíš a všetkým, ktorí cestujú s tebou.

Nech žehná tvoimu hospodáreniu a učí ťa veľkorysosti voči tým, ktorí majú menej ako ty.

Nech ťa vedie po pravdivých cestách a nech ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie a potreby druhých klásť pred svoje vlastné.

Nech ťa učí odpúšťať ako sme si my dve často odpúšťali navzájom, keď si spravila chybu a ja som ťa karhala, keď som povedala "nie" a ty si to nechápala.

Nech ťa obdarí poznaním jeho lásky, ktora ťa bude chrániť a osvecovať ti cestu.

Nech tvoj vzťah k nemu rastie, nech sa ti dostane šťastnej istoty v poznaní, že ťa vo svojej láske nikdy nesklame, že ťa nikdy neopustí a vždy bude nablízku, keď Ho budeš potrebovať.

Nech ti dá poznať, že ja si nerobím starosti o teba lebo viem, že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby, o ktorej verím, že ťa miluje viac ako to dokažem ja.

Tvoja mama

(poslal J.F. z Bánoviec n.B.)

Play slots online for real money https://onlineslots.money/