Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Ottawa: 20090928: Slovenské Konzulárne Dni vo Vancouveri (23.-26. október 2009)

Vážení krajania,

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ottawe si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 23.10. až 26.10.2009 navštívi Vancouver konzul SR v Kanade Ivan Chomo spolu s manželkou, pracovníčkou konzulárneho a vízového oddelenia ZÚ. V rámci programu návštevy sú plánované stretnutia s krajanmi, kde Vás budú informovať o zmenách a aktuálnom dianí v konzulárnej, pasovej, matričnej agende, o štátoobčianskych záležitostiach, o možnostiach podpory krajanských spolkov a krajanských aktivít.

Krajanskú komunitu budú taktiež informovať o pripravovanej návšteve štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí Olgy Algayerovej vo Vanacouvri v prvej polovici novembra. V závere stretnutí bude I. Chomo odpovedať na Vami položené otázky. V prípade záujmu konzultácie citlivých otázok, bude vytvorený priestor i na osobné stretnutia. Spolu s manželkou sa I. Chomo zúčastní na polovníckej zábave 24.9.2009 a zároveň Vás rád uvíta spolu s honorárnym konzulom SR Stanislavom Lišiakom v hale farnosti Sv. Cyrila a Metoda v New Westminster po slovenskej omši v nedeľu 25.10.2009, ktorá začína o 11. hodine.

Embassy of the Slovak Republic
Consular and Visa Section
50 Rideau Terrace
Ottawa, Ontario
K1M 2A1,
Canada

Phone: 613/749 4442
Fax: 613/749 4989

Play slots online for real money https://onlineslots.money/