Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Vancouver: 2007-09-27: Primátor Bratislavy vo Vancouveri

Dňa 27. septembra 2007 sa uskutočnilo v kanadskom meste Vancouver pracovné stretnutie primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského s primátorom Vancouveru Samom Sullivanom.

Stretnutie primátorov bolo zamerané na urbanistiku a plánovanie mesta a jeho vplyv na životnú úroveň. Diskusia sa hlavne týkala princípov procesu schvaľovania projektov a spolupráce medzi mestom s architektmi a developermi. Taktiež sa rozdiskutovali skúsenosti Vancouveru s budovanim dopravnej infraštruktúry a zosúladenie využitia nábrežia pre rekreáciu mestských občanov .

Ďalšou častou primatorovej návštevy bolo stretnutie s predstaviteľmi organizácie Globe Foundation, ktorá organizuje v marci 2008 už po 10-ty krát najväčšiu celosvetovú konferenciu o životnom prostredí a jedným z bodom je ako lepšie žiť v mestách . Konferencie sa zúčastni "Who is Who" v životnom prostredí z celého sveta .Viac informácii na www.globe2008.ca a www.autofuturech.com

Z Vancouveru,

Stanislav Lišiak
honorárny konzul
Play slots online for real money https://onlineslots.money/