Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Žiadosť o zapísanie do zoznamu môžete poslať emailom alebo faxom

Občania SR žijúci v zahraničí, bez trvalého bydliska na Slovensku, môžu poslať svoju
  • naskenovanú, vyplnenú a podpisanú Žiadost o zapísanie do osobitného zoznamu volicov
  • naskenované čestné vyhlásenie
  • a naskenovanu fotokópiu pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej Republiky

EMAILOM alebo FAXOM na:

Zodpovedná vedúca:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Tel.: + 421-2-68 286 822
Fax: 004212/6828-6824
Email: denisa.paulenova@petrzalka.sk


Na stiahnutie:

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov pre voľby Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 - občan SR bez trvalého pobytu na Slovensku

Čestné vyhlásenie, že nemám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Play slots online for real money https://onlineslots.money/