Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Slovenské zahraničie má nový portál


Máme nový portál, www.slovenskezahranicie.sk

Pracovníci Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pod vedením predsedu ÚSZZ p. Milana Vetráka sa na stretnutí s viacerými zahraničnými Slovákmi v októbri minulého roku dohodli o spolupráci pri návrhu a prevádzke nového portálu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento portál má presne takú URL adresu, akú by ste asi predpokladali pre Slovákov v zahraničí: slovenskezahranicie.sk.

Portál bol uvedený do prevádzky dnes, 8.marca 2012.

Základným predpokladom je, tak ako tomu rozumiem, že portál bude spolupracovať so všetkými Slovákmi v zahraničí, so všetkými slovenskými skupinami, organizáciami a s existujúcimi slovenskými webovými portálmi, ktorí-ktoré budú mať záujem o spoluprácu Slovákov "dobrej vôle".

Náš portál a náš časopis Slovo z Britskej Kolumbie má vo svojom zameraní jeden z cieľov budovať vzájomné vzťahy "skôr na tom, čo nás spája, než na tom čo nás rozdeľuje". A toho, čo nás spája so Slovenskom a s novým portálom pre slovenské zahraničie je veľa.

Vítame otvorenie nového portálu a želáme mu veľa dobrých spolupracovníkov.

JS

Play slots online for real money https://onlineslots.money/