Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Poďakovanie za inzerciu v 14.čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Ďakujem všetkým inzerentom za inzerciu v 14.čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

Aj vďaka Vám sme mohli vydať toto 14.číslo. Vaša finančná podpora nám umožňuje vydávať náš časopis v profesionálnej farebnej tlačenej podobe a pokryť zakladné materiálové náklady. Práca všetkých prispievateľov, grafika a redaktora je dobrovoľná. Vaša finančná podpora je pre nich morálnym povzbudením.

Ešte raz, vďaka a dúfam, že nás podporíte svojím inzerátom aj v budúcich číslach.

Jožo StarostaPlay slots online for real money https://onlineslots.money/