Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Poďakovanie za sponzorovanie 14.čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Ďakujem všetkým sponzorom 14.čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

Aj vďaka Vám sme mohli vydať toto 14.číslo. Vaša finančná podpora nám umožňuje vydávať náš časopis v profesionálnej farebnej tlačenej podobe a pokryť zakladné materiálové náklady. Práca všetkých prispievateľov, grafika a redaktora je dobrovoľná. Vaša finančná podpora je pre nich morálnym povzbudením.

Ešte raz, vďaka a dúfam, že budete sponzorovať aj niektoré z budúcich čísel.

Jožo Starosta

Strieborní sponzori $ 100

Iva Fisher
Ladislav Krivak
Dr. Viktor Newmann
Slovenký Poľovnícky Klub sv. Huberta

Bronzový sponzor $ 50

Dr. Oľga Slobodníková

Individuálni sponzori $ 20

Helen Nejes
Fero Kohucik
Pavel JestrabPlay slots online for real money https://onlineslots.money/