Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Je po voľbách, čo teraz?


Každý z dospelých Slovákov patrí do jednej z troch skupín.

A: „Volil som a moja strana je pri moci“.
B: „Volil som a moja strana nie je pri moci“.
C: „Nevolil som“.

Ako ďalej? Nuž podľa starej obyčaje.

A: „Teraz im to ukážeme. Všetko to, čo je v súčasnosti zlé, zvalíme na predchádzajúce vlády tých druhých strán. Všetko to, čo je dobré, si prisvojíme my. Musíme ukázať, že iba my sme dobrí a ostatní sú zlí.“

B: „Nech nová vláda spraví čokoľvek, budeme ich kritizovať. Budeme hlasovať proti ich návrhom. Ak sa bude situácia vyvíjať dobre, povieme, že je to dôsledok našej predchádzajúcej dlhodobej politiky. Všetko zlé zvalíme na terajšiu vládu. Nemôžeme predsa dopustiť, aby vznikol dojem, že sú lepší ako my.“

C: „Nech sa deje, čo sa deje, budeme kritizovať a nadávať. Predchádzajúca vláda bola zlá, terajšia vláda je zlá. Všetko je to banda zlodejov, tunelárov, mafiánov.“

Je aj iná Alternatíva?

Myslím, že je.

Bez ohľadu na to, či som A, B, C:

"Budem hľadať spoločné dobro pre nás všetkých“.

"Dám do súladu svoje myšlienky, slová a skutky."

"Budem hľadať pravdu."

"Ak budem na 100% presvedčený o nájdenej pravde, potom budem myslieť, hovoriť a konať podľa tejto nájdenej pravdy."

"Ak si budem na 100% istý a ak bude treba, položím za nájdenú pravdu aj svoj život.“

"Ale, ak som doposiaľ nenašiel 100% pravdu, tak budem pokračovať v jej hľadaní."

"Ak si myslím, že moje túžby, plány a konanie sú správne a ušľachtilé, budem si myslieť to isté aj o túžbach, plánoch a konaní každého iného človeka, verejného činiteľa, politika, suseda."

"Ak niekedy pochybím a nájdem ospravedlnenie svojej chyby, rovnako budem hľadať ospravedlnenie chýb každého iného človeka, verejného činiteľa, politika, suseda."

"A čo je dôležité, tak v nasledujúcich voľbách budem voliť tých, ktorí sa najviac približujú k mnou nájdenej pravde.“

Ozaj, bol niekedy niekto 100% presvedčený o svojej pravde a podľa toho žil, aj keď ho to stálo život?

Áno, bol.

Socrates, autor známeho paradoxného výroku „Viem, že nič neviem“, bol jedným z nich. Na základe filozófie odvodenej z tohoto paradoxného výroku bol aténskou spoločnosťou r. 399 pred Kristom. odsúdený na trest smrti za korupciu myslenia mladých Aténčanov a za to, že neveril v aténské božstvá. Socrates bol na 100% presvedčený o svojej pravde tak, že prijal rozsudok smrti a dobrovoľne vypil nápoj pripravený z jedovatého Hemlocku.

O 400 rokov neskôr, Ježiš Nazaretský, ktorého život, utrpenie, smrť a zmrtvýchvstanie si celý kresťanský svet v týchto dňoch pripomínal, učil, že „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov” (Jn 15,13). Ježiš túto pravdu nielen hlásal, ale podľa nej aj žil ... a zomrel, za nás, za svojich priateľov.Sú to príklady z dávnej minulosti? Tu je jeden zpred 16 rokov. Christian de Chergé, prior kláštora trapistov v Alžírsku, bol presvedčeným zástancom spolužitia kresťanov a moslimov. Svoje presvedčenie dokazoval svojím životom. Ako mních-trapista žil v moslimskej krajine, napriek tomu, že očakával od radikálnych moslimov násilnú smrť. Jeho očakávanie sa splnilo r.1996 po Kristovi.My, Slováci na Slovensku a v zahraničí, ty aj ja, napriek tomu, že patríme do skupiny A, B alebo C, môžeme sa aspoň pokúsiť žiť nie podľa starej obyčaje, ale podľa inej, spoločnej “Alternatívy”?

Jožo StarostaTento článok vyšiel spolu s vyše 25 pôvodnými príspevkami v 14. čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, Jar 2012.Play slots online for real money https://onlineslots.money/