Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Divadlo Za rohem: Cimrman ve VancouveruZ divadla Za rohem som dostal nasledovný príspevok:

Cimrman ve Vancouveru
(vybráno z rozsáhlé vědecké práce)

...Před časem proběhla zdejším tiskem zpráva o tom, že asi před lOO lety se Jára Cimrman cestou na Severní pól zastavil i ve Vancouveru, kde pobýval v hotelu Severka. Faktem je, že Cimrman skutečně ve Vancouveru byl, dokonce dvakrát, ostatní údaje jsou zcela smyšlené. Nebylo to cestou na sever: je prokazatelně zjištěno, že Jára odjížděl k pólu vlakem přes Hřensko a stačí nahlédnout do tehdejších jízdních řádů, abychom se přesvědčili, že v té době železniční spojení mezi Vancouverem a Hřenskem vůbec neexistovalo....

...Do Vancouveru se Jára dostal nedopatřením, když na útěku před smečkou Samojedů minul severní pöl o plných šest metrů. To mělo za následek, že místo Narviku se vracel Cimrman přes Inuvik, když ho vyčerpaného a promrzlého poblíž Squamish nalezl český immigrant Hans Habermichl., rodák z jihomoravské obce Čejč, zvaný podle zdejších zvyklostí H.H. (čti Ej Čejč) který byl majitelem proslulého hotelu Polar Castle, v němž se pak Cimrman zotavoval. Za zmínku stojí okolnost, že poblíž vyčerpaného Járy byly nalezeny dvě stopy. Ta menší odpovídala Járově botě, větší neodpovídala ničemu. Patřila tedy evidentně Sněžnému muži (Big Foot). Vzhledem k tomu, že malá stopa byla uvnitř té velké, není jisto, kdo před kým vlastně prchal…

...Druhý Cimrmanův pobyt ve Vancouveru souvisí s Járovým zájmem o lety do Vesmíru. Již v útlém dětství sedával Jára, jako mladé děvče, za dlouhých zimních večerů u okna a hledě k Mléčné dráze si říkal: Tam někde bych se dozvěděl, co ze mne, holka, bude..(jak často slýchával od matky i některých sousedek)....

....Tento zájem pokračoval i v Járově pozdějším chlapeckém věku. Svědčí o tom poslední, ohořelá stránka z Verneova románu “Do měsíce“,kde je připsáno Cimrmanovou rukou :“Tak takhle ne, Julesi. Takhle se dostaneš tak leda do pr...“, zbytek uhořel. Cimrman měl na mysli zřejmě Provence, kam podle jeho odhadu mohl náboj z obřího kanonu doletět.

….Jak svědčí Cimrmanovy liptákovské pokusy, zabýval se genius cílevědomě biologickým palivem, konkrétně kondensovanými výpary živočišného odpadu. Jako okysličovadlo evidentně sloužil tehdy běžný prací prostředek “Šmolka”. Svědčí o tom poznámka v obchodním deníku drogisty Michálka - objednat dvojnásobné množství Šmolky (Od té doby, co se hrabe v těch sr..(beep), spotřebuje C. celou měsíční zásobu sám,)....

.....Mistrovým ideálem byl raketový motor s palivem z místních zdrojů, t.j. raketa s lidskou posádkou, by potřebovala k pohonu pouze dostatečnou zásobu Šmolky, projímadla a kompresor. Prototyp motoru si nechal vyrobit u kováře Jíchy. K jeho nákresu si Jícha, který byl právě zavalen prací, připsal inkoustovou tužkou “Jar. Cimr.”. Tato poznámka a její nepřesný výklad prof. Fiedlerem vedl k termínu “žárová komora”, který se v tomto oboru používá dodnes…..

….Jíchou vyrobený motor hodlal Cimrman vyzkoušet nad liduprázdnými arktickými pláněmi. Nebyl si totiž jist, jaké reakce obyvatel by mohly vyvolat výfukové plyny jeho motoru. K cestě použil osvědčené vzducholodě Karel. Netuše, že mu kovář Jícha tajně vložil do gondoly podkovu pro štěstí, která značně ovlivnila magnetický kompas, zapálil Cimrman raketový pohon nikoli nad Špicberkami nýbrž nad Podkarpatskou Rusí. Tato událost a následující let Karla neunikl veřejné pozornosti a v kronikách i vědeckých publikacích je zaznamenán jako Tunguzský meteorit. Podle dosud nedokončeného výzkumu dohořela zásoba paliva někde v oblasti Barentsovy úžiny a dál pokračoval Karel již s konvenčním pohonem podél pobřeží na jih, směrem k B.C. Cimrman měl zřejmě v plánu doplnit palivo v oblastech s obrovskými stády dobytka. Netušil však naprostý nedostatek Šmolky.......

.....Výzkum Cimrmanova podílu na vývoji astronautiky není dosud ukončen... Rovněž bude nutno přehodnotit i otázku otevření bedny s Cimrmanovou pozůstalostí. Je totiž daleko pravděpodobnější, že se pyrotechnik Šťáhlavský při výpočtu nálože nespletl, ale že v bedně Jára uložil, kromě různé dokumentace, také vzorek svého paliva.......

....Závěrem citát slavného ruského fyzika Ciolkovského, který si na půdě petrohradské Akademie věd trpce povzdechl : „Pánové, před Cimrmanem se připadám jako malý Bílý Trpaslík před velkou Černou Dírou. “

opat

Poznámka administrácie: Divadelné predstavenie "Dobytí Severného Pólu" si môžete pozrieť "naživo" - http://www.sk-bc.ca/node/6499

Play slots online for real money https://onlineslots.money/