Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-11-09: Olga Algayerová na pracovnej návšteve Kanady

Predmetom rokovaní s partnermi na Ministerstve zahraničných vecí a obchodu budú predovšetkým otázky stabilizácie Afganistanu a spojeneckých aktivít v rámci operácie ISAF.

V Kanadskej vládnej agentúre pre rozvojovú pomoc a na pôde mimovládnych organizácií budú prediskutované možnosti spolupráce pri poskytovaní rozvojovej pomoci so zameraním na trilaterálne projekty v Afganistane a na Ukrajine.

Štátna tajomníčka absolvuje sériu stretnutí so slovenskými krajanmi.

Súčasťou programu sú tiež stretnutia s odborníkmi na jednotnú prezentáciu krajiny v zahraničí, s mimovládnymi organizáciami a krajanskou komunitou v Toronte.

Vo Vancouveri štátna tajomníčka navštívi dejisko ZOH 2010, pričom bude taktiež viesť rokovania o zabezpečení účasti slovenskej delegácie a o oficiálnej prezentácii SR na hrách vo februári 2010.

Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3981
Fax: 00421-2 / 5978 3999 (3989)
E-mail: tlac@mzv.sk

Play slots online for real money https://onlineslots.money/