Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Si občan SR? Žiješ v zahraničí? Chceš voliť 5.marca 2016 poslancov do SNR?

Ak tvoje odpovede sú Áno, Áno, Áno a ak si pre to ešte nič nespravil, máš 24 hodín na poslanie elektronickej žiadosti o voľbu poštou.

Ak nemáš trvalé bydlisko na Slovensku, potom Ministertvo vnútra musí dostať tvoju žiadosť do konca zajtrajšieho dňa, t.j. do konca 15.januára 2016.

Postup je jednoduchý:

1) Stiahni si a vyplň Ziadost o voľbu poštou (ziadost.o.volbu.postou.rtf - v prilohe)

2) Napíš Čestné vyhlásenie, že nemáš trvalé bydlisko na Slovensku (príklad jednoduchého vyhlásenia je v prílohe cestne.vyhlasenie.docx)

3) Sprav fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Ak nemáš poruke scan, odfotografuj dokument a sprav jpeg obrazok)

4) Priprav email na adresu volby@minv.sk.
- Do subject daj, napríklad, "Žiadosť o voľbu poštou".
- Napíš text, napríklad, "Vážení pracovníci MV, v prílohe vám posielam žiadosť o voľbu poštou spolu s požadovanými dokladmi.S uctou, vaše meno.
- Ako prílohu pripoj
Vyplnenu žiadosť o voľbu poštou
Čestné vyhlásenie
Fotokópiu dokumentu spomínanu v bode 3

5) Stlač SEND

Za nejaký čas by si mal dostať z Ministerstva Vnútra poštou obálku s volebnými dokumentami a s návodom ako ďalej postupovať.

Skús to, dá sa to spraviť (aj s fotokópiou) za 30-45 minút.

A máš trvalé bydlisko na Slovensku, potom musíš postupovať trošku inak. Pozri 3. prílohu, POSTUP AKO VOLIŤ ZO ZAHRANIČIA.docx

Jožo Starosta

AttachmentSize
ziadost.o.volbu_.postou.rtf68.57 KB
cestne.vyhlasenie.docx13.56 KB
POSTUP AKO VOLIŤ ZO ZAHRANIČIA.docx17.46 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/