Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

O dobre vo vás môžem rozprávať, ale o zle nie, hmmm...

"Hovor nám o DOBRE a ZLE. A on povedal: 'O dobre vo vás môžem hovoriť, ale o zle nie. Lebo čo iné je zlo než dobro mučené vlastným hladom a smädom? Keď je dobro hladné, hľadá si potravu aj v temných dierach a keď ho trápi smäd, pije aj z mŕtvych vôd.' "

Tak hovorí Kahlil Gibran vo svojej knihe The Prophet (Prorok) z r. 1926.

Hmmm ... tma je určite iba neprítomnosťou svetla. Platí to aj o dobre a zle? Je zlo iba neprítomnosťou dobra?Play slots online for real money https://onlineslots.money/