Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Rozum je nástroj cenný, ale aj nebezpečný, hmmm...

"Zo vzdelaného ruzumu a pevnej vôle vykvitnú najkrajšie kvety: rozumnosť, spravodlivosť, mužnosť, statočnosť, odvaha, umiernenosť, zdatnosť, smelosť, vzdelanosť, múdrosť, láska, šľachetnosť, priateľstvo, rozvážnosť, skromnosť, stálosť, pevnosť, krásno, umenie, neha, neohrozenosť, čistá nádej, šťastie, radosť, trpezlivosť, mravná krása a pod."

"Zo vzdelaného rozumu sa rodí poriadok. Nijaký poriadok nemôže vzniknúť sám od seba.

Vzdelaný rozum a pevná vôľa dokážu čeliť strachu, bojazlivosti, nenávisti, závisti, pýche, lakomstvu, lenivosti, surovosti, klamstvu, zlu, chorobe, chudobe, bolesti, smútku, alkoholizmu, fajčeniu, kartárstvu, tuláctvu, beznádejnosti, zbabelosti, hrubosti, krádeži, útlaku, utrpeniu, samovražedným sklonom atď.

Rozum je nástroj cenný, ale aj nebezpečný. Na jednej strane môže povzniesť život človeka, ale na druhej strane môže spôsobiť množstvo skazy a škody. Vysoko vyspelý rozum bez hlbokej vnútornej mravnosti prestavuje pre spoločnosť veľké nebezpečenstvo."

Takto píše Břetislav Kafka vo svojej knihe Kultúra rozumu a vôle.

Hmmm... Ako získať "hlbokú vnútornú mravnosť" v súčasnom svete zaplavenom množstvom informácií a dezinformácií, ideálov a falošných ideálov, právd, poloprávd a klamstva?

Play slots online for real money https://onlineslots.money/