Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Pozdrav z pralesa

Milá rodina a priatelia.

Dosť dávno nikomu nepíšem. Viete, mám problém zo zdravím, ale dnes sa mám dobre a chcem si Vás pozdraviť a priať veľa milostí do Nového Roka. Zo Slovenska dostávam pravideľne Katolícke Noviny, Don Bosco Dnes a z Kanady Kanadský Slovák. Som im veľmi povďačný, nakoľko takto sa cítim, ak keď ďaleko, blízko nášmu ľudu a Slovensku. Roky ubiehajú aj v pralese.V septembri dovŕšim 80 rokov a v októbri 50 rokov kňažstva. Som povďačný Otcovi za tento dlhý život a za milosť byť kňazom a misionárom. Panna Mária ma sprevádzala a stále je pri mne.

Posledné roky som pracoval ako farár tu v Macas, potom v Limón, ďalej v Cuenca, potom ako zodpovedný v našom vikariálnom seminári v Quite a už dva roky znovu v Macas. Tu som ako ekonóm nášho vikariátu a zároveň poverený viesť našu leteckú spoločnosť Misijná Letecká Služba (Servicio Aéro Misional). Len naše misie pracujú tu aj s lietadlami.Naša provincia, Morona Santiago a Vicarioto Apostólico de Méndey je veľká ako Slovensko. Asi tretina územia má cesty, elektrinu a je rozdelená na okresy Morona, Huamboya, Pablo VI, Sucua, Logroňo, Méndez, Santiaho, Limón y Gaulaquiza. Druhé dve tretiny územia nepoznajú ani cesty, ani elektrinu. Sú pokryté pralesom. Tu žijú len domorodci Shuar a Achuar. Sú organizovaní ako Centros“ (strediská) a patria do Federácie Stredísk Shuar, organizácie domorodých Shuarov, medzi ktorými som pôsobil vyše 10 rokov ako misionár. Dnes už aj štátne organizácie poskytujú pre obyvateľov pralesa rôzne programy , hlavne zdravotné.

Naša letecká služba zabezpečuje spojenie s internátnymi školami pre chlapcov a dievčatá kmeňov Shuar a Achuar v Taisha, Tuuin Entsa, Tzuirim, Zapi a Wasak Entsa. Pre činnosť internátnych škôl je potrebné zabezpečiť stravu, nakoľko prales toho veľa neposkytne. Napríklad misia v Kazáda má okolo 80 internátnych študentov. Tu pracujú misionári – Saleziáni, Sestry Saleziánky a Sestry Marianitas.

Domorodci vyklčovali plochy pre pristávanie lietadla v pralese. Takýchto „letísk“ máme okolo 100. Najmenšie má 350 metrov dlhú plochu na pristávanie a odlet lietadla. Väčšie strediská majú aj rádio-prijímač, aby sa mohli spojiť s centrom v Macas a požiadať o let.
Ďaľšia letecká služba je pre chorých, ktorí ak by nedostali rýchlu pomoc, napríklad po uštipnutí jedovatým hadom, stratili by život. Pre tento projekt, Ambulancia Aerez, sa mi podarilo spraviť zmluvu s Ministerstvom Zdravia. Ministerstvo plati 80% výdavkov a my 20%. Po uštipnutí hadom, zlomeninách, krvácaní, ťažkých pneumoniach a pri iných vážnych chorobách prevážame chorých z pralesa do nemocníc v Taisha, Macas, Sucúa, Cuenza a Quito. Ročne zachránime takto okolo 400 životov.

Takáto je naša letecká služba. Volali nás, napríklad, z Yaupi, že mamička už tretí deň nemôže porodiť. Lietadlo odletelo, aby ju priviezlo do Macas. Keď sa vracalo, mamička porodila v lietadle a synáčkovi dali meno nášho letca – záchrancu.
Na túto prácu a pre našu misiu máme 3 lietadlá Cessna, 2 pilotov, 3 mechanikov na údržbu lietadiel a jednu úradníčku. Moja práca spočíva v organizovaní toho všetkého, rozhodovať o letoch, rozdeľovať služby, zabezpečovať starostlivosť o chorých, študentov aj o misionárov. Pre komunikáciu máme vysielač (rádio) na krátke vlny. V Macas máme dosť veľký hangár, kde sa zmestia naše 3 lietadlá.

Viacero Slovákov, ktorí ma navštívili, mali možnosť spoznať túto prácu a službu. Takto, s pomocou Božou, znovu začíname ďaľší rok práce a služby domorodcom v pralese.

Vždy v Kristu,
Ján Šútka (Juan Shutka), misionárPlay slots online for real money https://onlineslots.money/