Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Útržky z histórie

Titlesort icon All terms
2010 - Historická publikácia - 50 rokov existencie farnosti Sv. Cyrila a Metoda Britská Kolumbia, Číslo 11, Komunita, Predstavujeme vám, Útržky z histórie, Výzvy-oznamy-prosby
2010 - História farnosti v New Westminster - namiesto úvodu Namiesto úvodu – J.Starosta, Útržky z histórie
2010 - Kňazi pôsobiaci vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri v rokoch 1960-2010 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Britská Kolumbia, Číslo 03, Vancouver a okolie, 1969-1976 Fr. John Zabka, SJ, 1976-1981 Fr. Joseph Svec, SJ, 1981-1993 Fr. Wiliam Lacko, SJ, 1993-1999 Fr. John Kadlec, SJ, Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, 1999-2002 Fr. Jozef Menus, 2002-2007 Fr. Juraj Kopanicky, 2007-2007 Fr. Gabriel de Chadarevian, OP, 2008-present Fr. Juraj Kopanicky, Útržky z histórie
Ako ďalej, Slováci v Kanade? Číslo 23, Komunita, Môj terajší domov, Obrázok z histórie, Útržky z histórie
Aký Silvester sa pripravoval r.1944 v Banskej Bystrici* 1944, Ján Balko, Slovo z Britskej Kolumbie, Slovensko, Pred 75 rokmi, Útržky z histórie
Bratia Nábělkovci v SNP* 1944, Igor Nábělek, Ján Balko, Ľudovít Nábělek, Slovo z Britskej Kolumbie, Slovensko, Pred 75 rokmi, Útržky z histórie
Čriepky zo života slovenských gréckokatolíkov v New Westminister Číslo 21, Komunita, Obrázok z histórie, Útržky z histórie
Koniec školského roku 1947 alebo "Roky plynú - spomienky zostávajú" Európa, Slovensko, Obrázok z histórie, Útržky z histórie
Kto bol Samo? Číslo 21, Obrázok z histórie, Útržky z histórie
Misia dvojkríža - po stopách našej identity II. Číslo 13, Slovensko, Obrázok z histórie, Útržky z histórie

Play slots online for real money https://onlineslots.money/