Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Tvoj život je jedinečný dar

Veľakrát sa sťažujeme, že dnešné média prinášajú iba informácie zamerané na vraždy, vojny, nešťastia, znásilnenia alebo na sex, drogy a lacnú zábavu. Áno, nájdeme veľa informácií tohoto druhu v tlači, televízii, na internete. Nedávno, pred Vianocami, ma v miestnych novinách upútal článok, ktorý sa líšil od tohoto stereotypu. Autor článku, Davidicus Wang, je rodinným lekárom, ktorý sa tiež špecializuje na pôrodníctvo. Vo svojom článku, okrem iného, píše toto.

Počas svojho života a v profesionálnej praxi som zažil a bol som svedkom toho, aký krehké je ľudské zdravie a ľudský život, ako rýchlo plynú životné radosti a dobrodenia, ale tiež bolesti a utrpenia. Uvedomujúc si, že sme smrtelní, každá hodina nášho života je vzácna. Ako lekár sa podielam na radostiach a tragédiách života každého môjho pacienta.

Ako najlepšie prežiť obdobie od narodenia po smrť

Po akom živote túžime?

Spravme si krátku bilanciu, inventúru:
  1. Čo sa mi páči na mojom terajšom živote?
  2. Čo sa mi nepáči na mojom terajšom živote?
  3. Cítim, že ma nejaká vec, okolnosť, situácia, ktorá sa mi nepáči, „drží v pasci“?
  4. Pôjdem k doktorovi a povie mi, že mám rakovinu a iba 1 rok života pred sebou, ako prežijem tento 1 rok svojho života?
  5. Zdedím $10 milionov, ako by prežijem zbytok svojho života a čo urobím s peniazmi?
  6. Čo mi bráni žiť život, po ktorom túžim?
  7. Ak by bola možnosť zmeniť 3 veci v mojom živote, ktoré 3 veci by to boli?
Je jednoduché a pohodlné nechať ďalší týždeň, mesiac, rok uplynúť bez toho, aby sme sa zamysleli nad skutočným cieľom nášho života a nad tým, ako máme žiť, aby sme tento cieľ dosiahli.

Je zarážajúce, že dokážeme stráviť viac času plánovaním dvojtýždňovej dovolenky ako nad celoživotným plánom.

Od tohoto okamžiku, od tohoto momentu, náš život sa môže uberať po mnohých možných rozdielnych cestách. Naše talenty, schopnosti, personalita, vzťahy nám umožňujú prežiť náš život jedným z mnohých možných spôsobov, a to sa týka ako nášho osobného, tak i profesionálneho života.

Ale POZOR. Každý z možných spôsobov života, každé rozhodnutie, v každom okamžiku, nás bude niečo stáť. Prinesie nám niečo krásneho, ale niečoho sa budeme musieť vzdať.

Takže, pre aký spôsob života sa rozhodnúť?

Posolstvo Konferencie biskupov Slovenska krajanom žijúcim v zahraničí pri príležitosti Roku viery a Roku svätých Cyrila a Metoda


Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry!

V tomto roku 1150-teho výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda k našim predkom - a súčasne v tomto Roku viery - si zvlášť intenzívne uvedomujeme naše duchovné a národné korene. Nie sú to dva odlišné, akoby rozštiepené korene, ale vlastne iba jeden jediný. Veď našu duchovnú - kresťanskú, a národnú - slovenskú identitu nemožno od seba odtrhnúť. Iba evanjeliové posolstvo Kristovej lásky totiž dáva všetkému pevnosť, stálosť a vnútornú silu. Bez Kristovho posolstva by sme sa neboli mohli naozaj rozvinúť a uvedomiť si, že iba zomknutí okolo Pána pánov a Kráľa kráľov môžeme vytvoriť skutočnú národnú rodinu, pokorne hrdú na svoju minulosť, zodpovednú za svoju prítomnosť a dúfajúcu vo svoju budúcnosť. „Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom“ – sľubuje Stvoriteľ u proroka Ezechiela.

Čo z vás vyrastie, deti?

Kto z nás rodičov si nepoložil túto otázku? Asi každý. Vy, ktorí už máte odrastené deti, poznáte aj odpoveď. Viete, pre aké povolanie sa rozhodol váš syn či dcéra, viete, kde sa nateraz rozhodli žiť. Možno sú už vaše deti samostatné a nezávislé od vás. Mnohé majú svoje rodiny, žijú svojimi problémami a radosťami. Navždy však ostanú vo vašich srdciach a v mysliach ich isto sprevádzate ich cestami-necestami, úspechmi i pádmi. Keď sa tešia, tešíte sa s nimi, keď sú smutné, aj vám zviera srdce.

Spravodlivosť a 1. júl 2012 alebo čo majú Kanada, Sýria a Bezák spoločné?

Píše sa 1.júl 2012.

1.júla 2012 bol Deň Kanady, kedy Kanaďania oslávili 145 rokov od jej založenia. Všetci? Nie. Sú aj takí pôvodní obyvatelia, ktorých ľudovo nazývame indiánmi, ktorí sa na tento sviatok pozerajú „nakrivo“ – považujú ho za výročie svojej porážky, za výročie okupácie. Považujú za nespravodlivosť spôsob, akým vláda bielych prevzala kontrolu nad územiami Kanady.

Mnohí „bieli“ zase považujú za nespravodlivé, že indiáni majú viaceré výhody, na ktoré ostatní nemajú nárok. Kde je spravodlivosť?

Kiosk Slova z Britskej Kolumbie

Kto bol Ján Jambor?


23. mája 2012 prebehla nielen všetkými významnými novinami Britskej Kolumbie, ale aj rozhlasom a televíziou správa o doteraz v histórii najväčšom finančnom dare, ktorý dostala Nadácia pre výskum rakoviny v Britskej Kolumbii - 21.4 miliónov kanadských dolárov.

Tento samotný akt je veľmi pozoruhodný. Čo však môže v srdci každého Slováka zarezonovať hrdosťou je skutočnosť, že za týmto neslýchaným finančným darom je tvrdá práca slovenského emigranta Jána Jambora.

Z rodinného archívu rodiny Káčerovej

Pani Melanka Káčerová z Pitt Meadows sa s nami podelila s fotografiami, ktoré našla v rodinnom archíve. Sú to poväčšinou fotografie, ktoré sa viažu k udalostiam z 50. a 60. rokov minulého storočia zo života farského spoločenstva sv. Cyrila a Metoda v New Westminster.

Srdečne pani Melanke ďakujeme.

Máte aj Vy fotografie, výstržky z novín alebo iné historické dokumenty, ktoré by zaujali našich návštevníkov alebo čitateľov Slova z Britskej Kolumbie?

Zapožičajte nám ich.

jozef.starosta@sk-bc.ca

Dobrovoľníctvo v komunitných aktivitách zahraničných SlovákovPrevažná väčšina slovenských komunitných organizácií v zahraničí funguje na báze dobrovoľnej práce a spolupráce ľudí s rôznym spoločenským pozadím. Motivácia činnosti organizácie a jej členov je rôzna. V mnohých prípadoch ľudí združuje určitý obranný reflex, ktorým reagujú na tlaky okolia a doslova bránia prežitie kultúry, jazyka a prepojenia zo Slovenskom.

Rovnako častým je aj motív združovania za účelom podpory a výmeny informácií, kedy organizácia slúži ako platforma na stretávanie sa a komunikáciu. Nechcem vyprodukovať žiadne akademické zamyslenie , ale rád by som dal impulz na realistické zamyslenie desiatkam a možno aj stovkám vedúcich rôznych komunitných projektov po celom svete, ktorý využívajú a riadia prácu dobrovoľníkov a možno aj sami sú dobrovoľníkmi.

Kalendár 1.slovenskej katolíckej jednoty z r.1915


Niekedy zo „zaprášenej krabice“ vypadne skvost. Stalo sa tak i nedávno. V jednej krabici, ktorú priniesol neznámy darca, som našiel Kalendár Jednoty z r.1915. Menom Jednota sa obyčajne tu, na severoamerickom kontinente, v slovenských emigrantských kruhoch, rozumie 1.Slovenská Katolícka Jednota v Spojených štátoch a v Kanade.

Kalendáre ma vždy fascinovali. Hlavne tie staré. Ako dieťa som rád prevracal zažlknuté stránky starých časopisov, (“Zo Slovenských misií”) a kalendárov (Pútnik Svätovojtešský), ktoré som našiel na povale. Postupom času ich bolo na povale čoraz menej lebo ako sa 40. roky menili na 50. roky, tak postupne narastal strach mojich rodičov z toho, že niekto cudzí môže tieto staré výtlačky nájsť a v čase tvrdého stalinizmu si ich vysvetlovať na základe oficiálnej propagandy.

Iniciatíva "Slováci v Kanade"


14. januára 2012 sa v Evanjelíckom kostole sv. Pavla v Toronte zišli viacerí predstavitelia slovenských farností, spolkov, združení a inštitúcií, prevažne z oblasti Toronta, aby pokračovali v diskusiach o budúcnosti Slovákov v Kanade.

Toto stretnutie nebolo prvé. Skupina reprezentantov krajanského života sa prvýkrát stretla v 17.septembra minulého roku z iniciatívy Kanadského Slovenského Inštitútu. Stretnutie malo názov: "The Conference on the Future of the Canadian Slovak Community and its Place in the Canadian Environment".

Niečo o živote Slovákov a o Vianociach v New Westminsteri

Slováci v Britskej Kolumbii žijú už vyše 100 rokov. Najstaršia slovenská komunita sa usadila v baníckom mestečku Ladysmith na ostrove Vancouver v roku 1889. Od začiatku 20. storočia sa Slováci začali usadzovať aj na iných miestach Britskej Kolumbie. Pracovali predovšetkým pri ťažbe dreva, na pílach, stavbách, v železiarskom priemysle a veľká časť z nich pracovala v poľnohospodárstve ako farmári. Svoje osady zakladali poväčšine na pobreží Tichého oceánu v mestečkách Vancouver, New Westminster, Burnaby, Port Moody, Surrey, Richmond, Queensboro, ktoré sú v súčasnosti časti “Veľkého Vancouveru”.

Slovenčina ide do sveta – už aj cez internet

Správa je prevzatá z www.mzv.sk
  • 10.11.2011 | Krajania, kultúra a školstvo
 

Prvý funkčný viacjazyčný online kurz slovenčiny je konečne na svete. Po viac ako roku práce je portál Slovake.eu zverejnený a sprístupnený všetkým, ktorí majú záujem naučiť sa po slovensky, spoznať Slovensko, jeho kultúru a históriu.

7 miliard alebo 7 bilionov?

Pred zopár dňami prebehla svetom správa, že populácia ľudí na svete dosiahla 7 miliárd, resp. 7 biliónov (podľa toho, kde žijete). Obe tieto pomenovania sa snažia vyjadriť to isté číslo: 7,000,000,000.

Ak by sa 4 ľudia postavili na 1 m štvorcový, potom by sa terajšie obyvateľstvo Zeme zmestilo na plochu 1750 štvorcových km, čo asi tretina Vancouverského územia.

Hm... asi tak nezáleží na území. Na Zemeguľu sa zmestí ešte veľa ľudí. Skôr záleží na tom, ako si rozdelíme chlieb, vodu a prírodné zdroje...

Dve zaujímave videá nám priblížia nárast obyvateľstva na Zemi.

Eurofest 2011 in pictures


97 files

IMG_9254.JPG

IMG_9255.JPG

IMG_9256.JPG

IMG_9257.JPG

IMG_9259.JPG

IMG_9260.JPG


more pictures ...

Memory of Immigrant


I recently read an article in the paper about some experiences of newcomers in Canada. The article discussed how refugees who stay in a government funded facility for the first two weeks of their arrival all seem to have one common memory - even many years later, and this memory is the smell of Sunlight detergent that their clothes, bedding and towels were initially washed in. Yes, we all know that our sense of smell can trigger memories and elicit emotions of specific events in our lives with incredible power.

Misia dvojkríža - po stopách našej identity II.


Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a ich činnosť na tomto území je zahmlená viacerými tajomstvami. Aká bola ich misia naozaj? Sprievod, ktorý opustil v roku 863 po Kr. Konštantínopol, bol veľmi početný. Okrem Cyrila a Metoda v ňom boli kňazi slovanského pôvodu, vysokí cisárski úradníci a samozrejme ozbrojený sprievod. Obidvaja apoštoli vedeli, čo je cieľom ich misie. Mali upevniť kresťanstvo na našom území, formovať Slovanov k hlbšej viere, vychovávať kňazský dorast a pripraviť pôdu pre ustanovenie cirkevnej provincie na našom území.

Ďakujem Ti, mama


Keď Boh stvoril ženu, daroval jej materstvo. Tým povýšil „titul mama“, nad každý iný titul na Zemi. Skrz tento dar žena napĺňa svoje poslanie.

Druhá májová nedeľa patri všetkým mamám na svete. V ten deň, viac ako inokedy, snažíme sa vzdať úctu a prejaviť lásku tej, ktorá nám dala život. Mamu asi najviac charakterizujú jej srdce a ruky. Srdce, zdroj nevyčerpateľnej lásky, ruky, symbol nekonečnej obety. To, čo dokáže urobiť mama pre svoje dieťa, nedokáže nikto iný. Miera jej obety je bezhraničná a nezištná. Obetavosť, ovenčená nekonečnou trpezlivosťou v symbióze s láskou, sú synonymami každej z nich.

Queensborough v roku 1955


Začiatkom 50-tych rokov Slováci z Vancouveru a okolitých predmestach sa často stretávali v Slovenskom Dome v Queensborough, New Westminister. Ako pamätám, Dom bol dvojizbová hala: v prednej izbe sa tancovalo a v druhej boli stoli a lavice, kde sa podávalo jedlo. Slovenské rodiny v tomto stredisku oslavovali svadby, oslavy ako 25. a 50.výročie manželstva a ešte aj všelijaké iné podujatia. Veľmi populárne medzi nimi boli divadlá, kde obyčajní ľudia robievali všetko: hrali ako herci, urobili a namal’ovali pozadie a pozháňali alebo ušili kostými.

SLOVENSKO - KANADSKY celovecerny film MODRA

Prvy SLOVENSKO - KANADSKY uspesny celovecerny film MODRA konecne uvidime vo Vancouver na velkom platne!

Film MODRA bol oceneny v 2010 ako jeden z 10 najlepsich celovecernych Kanadskych filmov.

Pozrite na novy uryvok z filmu na : www.modrathemovie.com

Film MODRA bude premietany:
FEBRUAR 11 do 17, 2011
VANCITY THEATRE (1181 Seymour St. @ Davie St.)
Film informacia: 604-683-3456
website: www.viff.org


o Feb. 11th - 6:30pm.
o Feb. 12th - 5:30pm.
o Feb. 13th - 7:20pm.
o Feb. 14th - 6:30pm.
o Feb. 15th - 8:20pm.
o Feb. 16th - 6:30pm.
o Feb. 17th - 8:20pm.
o Running time: 80 minutes.

Kazdy vecer po premietani filmu budem odpovedat na otazky z obecenstva. Pozyvam Vas a dufam, ze budete moct prist a doporucit film MODRA vasim priatelom.

S pozdravom,
Ingridka a Helena Veningerova
veninger@gmail.com
Tel. 705-429-9063


Onlone pokies for australian players https://aucasinosonline.com/pokies/